ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปSandefjord Airport

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปSandefjord Airport

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 11 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
15:55
15ชม. 55น.
1 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
22:30
22ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 9 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
15:55
15ชม. 55น.
1 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
22:30
22ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 8 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 20 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 9 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 22 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 11 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 25 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 12 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 25 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 13 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 27 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 14 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 26 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 12 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 27 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
17:00
41ชม. 00น.
2 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 13 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 28 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
08:30
32ชม. 30น.
2 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 14 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 1 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
08:30
32ชม. 30น.
2 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 19 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 4 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
17:00
41ชม. 00น.
2 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 20 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 7 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
17:00
41ชม. 00น.
2 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 15 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 1 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 19 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 3 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 20 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 4 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 21 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 5 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 28 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 14 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 18 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 5 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
08:30
32ชม. 30น.
2 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 27 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 14 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
TRF
17:00
41ชม. 00น.
2 แวะพัก
TRF
00:00
BKK
13:35
13ชม. 35น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 26,053
จุดหมาย

Sandefjord
฿ 26,053
สายการบิน