ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปไทเป Sung Shan

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปไทเป Sung Shan

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
00:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
17:15
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
TSA
11:55
11ชม. 55น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
18:05
18ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
10:50
10ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
00:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
20:55
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
01:05
25ชม. 05น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
17:05
17ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
01:50
25ชม. 50น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
17:05
17ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
00:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
20:00
20ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
09:15
9ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
00:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
17:05
17ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 26 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
TSA
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
09:15
9ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
01:05
25ชม. 05น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
21:30
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
00:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
21:20
21ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
10:50
10ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
TSA
11:55
11ชม. 55น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
18:05
18ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
01:25
25ชม. 25น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
21:20
21ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 26 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
09:15
9ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
00:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
16:55
16ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
01:10
25ชม. 10น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
21:20
21ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 3 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
TSA
00:10
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
21:20
21ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 4 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 8 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
TSA
12:00
12ชม. 00น.
1 แวะพัก
TSA
00:00
BKK
11:24
11ชม. 24น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 15,721
จุดหมาย

ไทเป
฿ 15,721