ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปโตเกียว

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปโตเกียว

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 14 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
DMK
05:45
NRT
12:00
6ชม. 15น.
บินตรง
NRT
04:15
DMK
11:05
6ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: อา. 14 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 21 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
13:35
NRT
00:00
10ชม. 25น.
1 แวะพัก
NRT
04:30
BKK
15:30
11ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
23:00
NRT
14:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
NRT
04:05
BKK
23:25
19ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
09:45
NRT
14:10
28ชม. 25น.
1 แวะพัก
NRT
05:30
BKK
10:05
28ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 27 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
DMK
19:30
NRT
01:00
5ชม. 30น.
บินตรง
NRT
04:35
DMK
11:55
7ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ส. 30 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
11:55
NRT
06:40
18ชม. 45น.
1 แวะพัก
NRT
10:15
BKK
09:30
23ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
DMK
19:45
NRT
02:00
6ชม. 15น.
บินตรง
NRT
16:55
DMK
23:35
6ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เจจูแอร์
เจจูแอร์
BKK
21:35
NRT
04:50
31ชม. 15น.
1 แวะพัก
NRT
10:20
BKK
21:45
11ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 20 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 27 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
14:05
NRT
05:50
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
NRT
08:50
BKK
22:55
14ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 11 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 27 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
14:35
NRT
00:45
10ชม. 10น.
1 แวะพัก
NRT
05:00
BKK
14:35
9ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 28 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เอชเค เอ็กซ์เพรส
เอชเค เอ็กซ์เพรส
HKT
23:40
NRT
14:05
14ชม. 25น.
1 แวะพัก
NRT
13:05
HKT
00:40
11ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 1 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 2 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
18:25
NRT
00:15
5ชม. 50น.
บินตรง
NRT
07:40
BKK
15:00
7ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
22:30
NRT
06:55
8ชม. 25น.
1 แวะพัก
NRT
03:30
BKK
23:25
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
DMK
07:15
NRT
13:40
6ชม. 25น.
บินตรง
NRT
05:15
DMK
11:45
6ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
09:45
HND
07:25
21ชม. 40น.
1 แวะพัก
HND
21:15
BKK
19:50
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 23 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 27 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
14:35
NRT
07:10
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
NRT
04:30
BKK
15:30
11ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 18 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
BKK
19:30
NRT
01:00
5ชม. 30น.
บินตรง
NRT
04:35
BKK
11:55
7ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
BKK
07:15
NRT
13:40
6ชม. 25น.
บินตรง
NRT
05:15
BKK
12:05
6ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 10 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
22:30
NRT
14:00
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
NRT
09:55
BKK
23:25
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
13:55
HND
17:55
28ชม. 00น.
1 แวะพัก
HND
21:15
BKK
14:45
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ภูเก็ต
฿ 18,509
กรุงเทพฯ
เท่านั้น ฿ 8,241
เท่านั้น ฿ 8,607
จุดหมาย

โตเกียว
เท่านั้น ฿ 8,241
เท่านั้น ฿ 9,770
สายการบิน รีวิวสายการบิน

48 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป โตเกียว ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 8.2

โดยรวม
8.6
การขึ้นเครื่อง
8.5
ลูกเรือ
8.9
ความสะดวกสบาย
7.8
อาหาร
7.5
ความบันเทิง
7.5