ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปโตเกียว Haneda

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปโตเกียว Haneda

(ไป-กลับ)
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HND
11:55
11ชม. 55น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
14:00
14ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
18:00
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
00:40
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
12:50
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
00:00
HND
10:10
10ชม. 10น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
09:50
9ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
00:00
HND
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
19:00
19ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
09:30
9ชม. 30น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
10:05
10ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
10:10
10ชม. 10น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
12:45
12ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ANA
ANA
BKK
00:00
HND
05:30
5ชม. 30น.
บินตรง
HND
00:00
BKK
07:15
7ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
01:10
25ชม. 10น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
03:30
27ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HND
13:20
13ชม. 20น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
20:15
20ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
21:55
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 25 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
19:15
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
21:05
21ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
21:40
21ชม. 40น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
12:50
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HND
11:55
11ชม. 55น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
21:40
21ชม. 40น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
12:50
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
HND
11:55
11ชม. 55น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
22:05
22ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
12:50
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
00:00
HND
11:45
11ชม. 45น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
09:50
9ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
HND
08:10
32ชม. 10น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
17:30
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 3 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 2 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
00:00
HND
18:25
18ชม. 25น.
1 แวะพัก
HND
00:00
BKK
17:15
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 9,629
จุดหมาย

โตเกียว
฿ 9,629
สายการบิน รีวิวสายการบิน

42 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป โตเกียว ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 9.1

โดยรวม
9.3
การขึ้นเครื่อง
9.5
ลูกเรือ
9.6
ความสะดวกสบาย
8.8
อาหาร
8.9
ความบันเทิง
9.1