ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปโตรอนโต

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปโตรอนโต

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
15:50
YYZ
21:25
53ชม. 35น.
2 แวะพัก
YYZ
12:25
BKK
02:40
38ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
21:40
YYZ
22:15
24ชม. 35น.
1 แวะพัก
YYZ
13:20
BKK
09:40
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
18:50
YYZ
04:00
33ชม. 10น.
1 แวะพัก
YYZ
18:55
BKK
21:05
26ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 5 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
03:40
YYZ
23:30
19ชม. 50น.
1 แวะพัก
YYZ
01:00
BKK
04:50
27ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
14:20
YYZ
16:00
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
YYZ
10:35
BKK
16:10
29ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
08:10
YYZ
03:25
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
YYZ
21:50
BKK
19:45
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
BKK
22:15
YYZ
04:55
30ชม. 40น.
1 แวะพัก
YYZ
21:45
BKK
20:15
22ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
BKK
07:40
YYZ
23:10
39ชม. 30น.
2 แวะพัก
YYZ
14:35
BKK
18:40
28ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
05:25
YYZ
20:25
39ชม. 00น.
1 แวะพัก
YYZ
10:25
BKK
08:55
22ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
18:50
YYZ
04:00
33ชม. 10น.
2 แวะพัก
YYZ
18:55
BKK
01:45
30ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
21:40
YYZ
22:15
24ชม. 35น.
1 แวะพัก
YYZ
13:20
BKK
09:40
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 24 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
18:50
YYZ
04:25
33ชม. 35น.
2 แวะพัก
YYZ
18:30
BKK
06:35
36ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 8 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 22 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
15:55
YYZ
20:25
28ชม. 30น.
2 แวะพัก
YYZ
10:25
BKK
21:40
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
18:50
YYZ
04:25
33ชม. 35น.
2 แวะพัก
YYZ
18:55
BKK
21:05
26ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 30 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
11:50
YYZ
20:25
32ชม. 35น.
1 แวะพัก
YYZ
10:25
BKK
07:55
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
HKT
19:15
YYZ
21:10
25ชม. 55น.
1 แวะพัก
YYZ
11:00
HKT
05:55
42ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 48 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
18:50
YYZ
04:00
33ชม. 10น.
2 แวะพัก
YYZ
17:30
BKK
04:35
35ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 29 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
การบินไทย
การบินไทย
BKK
21:10
YYZ
18:10
21ชม. 00น.
1 แวะพัก
YYZ
14:25
BKK
14:30
24ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 9 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
09:35
YYZ
21:25
35ชม. 50น.
1 แวะพัก
YYZ
12:25
BKK
00:50
36ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
22:30
YYZ
21:25
22ชม. 55น.
1 แวะพัก
YYZ
12:25
BKK
10:05
21ชม. 40น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ภูเก็ต
฿ 29,645
กรุงเทพฯ
฿ 13,876
จุดหมาย

โตรอนโต
฿ 13,876