ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปโตรอนโต Pearson Intl

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปโตรอนโต Pearson Intl

(ไป-กลับ)
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
00:35
24ชม. 35น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
20:20
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
22:55
22ชม. 55น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
21:40
21ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
09:10
33ชม. 10น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
02:10
26ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 5 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
19:50
19ชม. 50น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
03:50
27ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
YYZ
14:30
38ชม. 30น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
05:25
29ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
00:00
YYZ
01:40
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
07:35
31ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 7 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
BKK
00:00
YYZ
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 13 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BKK
00:00
YYZ
00:30
24ชม. 30น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
23:20
23ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
17:05
41ชม. 05น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
14:15
38ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
BKK
00:00
YYZ
06:15
30ชม. 15น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
21:55
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
00:00
YYZ
23:10
23ชม. 10น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 4 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
11:50
35ชม. 50น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
22:30
22ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 6 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
09:10
33ชม. 10น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
12:20
36ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
00:15
24ชม. 15น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
20:20
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
04:55
52ชม. 55น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
11:15
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 5 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
09:35
33ชม. 35น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
03:50
27ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
00:35
24ชม. 35น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
20:20
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
04:55
28ชม. 55น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
11:15
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 5 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
19:50
19ชม. 50น.
1 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
03:50
27ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
YYZ
14:30
38ชม. 30น.
2 แวะพัก
YYZ
00:00
BKK
12:20
36ชม. 20น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 23,862
จุดหมาย

โตรอนโต
฿ 23,862