ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปแวนคูเวอร์

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไป

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
19:40
19ชม. 40น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
00:45
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
00:00
YVR
06:15
30ชม. 15น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
00:40
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
HKT
00:00
YVR
05:50
29ชม. 50น.
2 แวะพัก
YVR
00:00
HKT
11:30
35ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 7 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
00:20
24ชม. 20น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
20:00
20ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 8 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
08:25
32ชม. 25น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
19:40
19ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 48 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
19:40
19ชม. 40น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
00:45
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
YVR
22:26
22ชม. 26น.
2 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
19:55
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 10 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 47 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
00:45
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
07:25
31ชม. 25น.
2 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
18:30
42ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 46 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
19:40
19ชม. 40น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
00:45
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 12 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 45 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
00:45
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
00:00
YVR
05:35
29ชม. 35น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
19:50
19ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 25 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 8 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
12:50
36ชม. 50น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
21:30
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 44 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
19:40
19ชม. 40น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
00:45
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
23:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
18:55
42ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 14 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 43 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
00:45
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 42 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
19:40
19ชม. 40น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
00:45
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 50 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
02:15
26ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 34 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
08:25
32ชม. 25น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
19:40
19ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 10 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 49 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:00
YVR
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
YVR
00:00
BKK
02:15
26ชม. 15น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ภูเก็ต
฿ 22,744
กรุงเทพฯ
฿ 19,125
จุดหมาย

แวนคูเวอร์
฿ 19,125