ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปเซี่ยงไฮ้ Pu Dong

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปเซี่ยงไฮ้ Pu Dong

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
00:40
PVG
16:50
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
PVG
03:35
BKK
20:55
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
10:15
PVG
20:10
9ชม. 55น.
1 แวะพัก
PVG
21:15
BKK
09:25
12ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
09:00
PVG
07:10
22ชม. 10น.
1 แวะพัก
PVG
12:50
BKK
23:20
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
22:50
PVG
15:25
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
PVG
17:15
BKK
22:05
4ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
จี๋เสียงแอร์ไลน์
จี๋เสียงแอร์ไลน์
BKK
21:25
PVG
01:50
4ชม. 25น.
บินตรง
PVG
17:20
BKK
21:10
3ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: พ. 29 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 4 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
BKK
19:15
PVG
23:30
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
01:50
BKK
06:15
4ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 34 วัน
แอร์มาเก๊า
แอร์มาเก๊า
BKK
08:15
PVG
10:40
26ชม. 25น.
1 แวะพัก
PVG
12:40
BKK
07:35
18ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 1 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 15 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 46 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
07:20
PVG
08:15
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
PVG
10:25
BKK
07:20
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 26 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
โอเรียนท์ไทย
โอเรียนท์ไทย
BKK
12:50
PVG
17:10
4ชม. 20น.
บินตรง
PVG
19:25
BKK
00:05
4ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 15 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 12 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
17:50
PVG
03:50
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
PVG
12:55
BKK
09:05
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
การบินไทย
การบินไทย
BKK
05:35
PVG
09:50
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
12:20
BKK
17:15
4ชม. 55น.
บินตรง
ขาออก: พ. 13 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 16 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
BKK
04:25
PVG
08:40
4ชม. 15น.
บินตรง
PVG
13:30
BKK
18:25
4ชม. 55น.
บินตรง
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
Spring Airlines
Spring Airlines
BKK
14:10
PVG
18:55
4ชม. 45น.
บินตรง
PVG
17:25
BKK
22:05
4ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
23:35
PVG
16:50
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
PVG
03:35
BKK
20:55
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 4 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
21:25
PVG
06:40
9ชม. 15น.
1 แวะพัก
PVG
06:10
BKK
21:15
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 17 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
15:40
PVG
09:15
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
PVG
11:25
BKK
20:20
8ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
23:35
PVG
16:50
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
PVG
07:55
BKK
22:55
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
23:00
PVG
09:35
10ชม. 35น.
1 แวะพัก
PVG
11:45
BKK
22:25
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
07:05
PVG
20:10
13ชม. 05น.
1 แวะพัก
PVG
22:15
BKK
13:20
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
21:25
PVG
03:55
6ชม. 30น.
1 แวะพัก
PVG
11:55
BKK
21:15
9ชม. 20น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 8,297
จุดหมาย

เซี่ยงไฮ้
฿ 8,297
สายการบิน รีวิวสายการบิน

181 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป เซี่ยงไฮ้ ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 6.6

โดยรวม
6.7
การขึ้นเครื่อง
7.0
ลูกเรือ
7.2
ความสะดวกสบาย
6.6
อาหาร
5.9
ความบันเทิง
6.0