ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปเซินเจิ้น Shenzhen

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปเซินเจิ้น Shenzhen

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
00:00
SZX
03:05
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
00:00
BKK
02:45
2ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SZX
02:35
2ชม. 35น.
บินตรง
SZX
00:00
BKK
03:00
3ชม. 00น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SZX
02:55
2ชม. 55น.
บินตรง
SZX
00:00
BKK
02:50
2ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SZX
10:10
10ชม. 10น.
1 แวะพัก
SZX
00:00
BKK
14:30
14ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
แอร์เอเชีย
แอร์เอเชีย
DMK
00:00
SZX
09:15
9ชม. 15น.
1 แวะพัก
SZX
00:00
DMK
13:10
13ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SZX
13:15
13ชม. 15น.
1 แวะพัก
SZX
00:00
BKK
04:20
28ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
Lucky Air
Lucky Air
BKK
00:00
SZX
20:20
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
SZX
00:00
BKK
00:45
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
SZX
03:05
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
00:00
DMK
02:45
2ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SZX
03:05
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
00:00
BKK
03:00
3ชม. 00น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
00:00
SZX
02:45
2ชม. 45น.
บินตรง
SZX
00:00
BKK
02:50
2ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SZX
03:05
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
00:00
BKK
03:00
3ชม. 00น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
SZX
02:45
2ชม. 45น.
บินตรง
SZX
00:00
DMK
02:50
2ชม. 50น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
SZX
10:10
10ชม. 10น.
1 แวะพัก
SZX
00:00
DMK
14:30
14ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SZX
02:50
2ชม. 50น.
บินตรง
SZX
00:00
BKK
03:20
3ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SZX
03:05
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
00:00
BKK
03:00
3ชม. 00น.
บินตรง
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SZX
02:45
2ชม. 45น.
บินตรง
SZX
00:00
BKK
03:20
3ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
00:00
SZX
03:05
3ชม. 05น.
บินตรง
SZX
00:00
BKK
02:45
2ชม. 45น.
บินตรง
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 23 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
สกู๊ต
สกู๊ต
DMK
00:00
SZX
06:15
30ชม. 15น.
1 แวะพัก
SZX
00:00
DMK
00:40
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 4 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SZX
02:45
2ชม. 45น.
บินตรง
SZX
00:00
BKK
12:45
12ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
เซินเจิ้นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SZX
02:45
2ชม. 45น.
บินตรง
SZX
00:00
BKK
02:50
2ชม. 50น.
บินตรง
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
เท่านั้น ฿ 5,476
เท่านั้น ฿ 5,476
จุดหมาย

เซินเจิ้น
฿ 5,476
สายการบิน รีวิวสายการบิน

3 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป เซินเจิ้น ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 4.6

โดยรวม
4.7
การขึ้นเครื่อง
5.3
ลูกเรือ
4.7
ความสะดวกสบาย
5.3
อาหาร
4.0
ความบันเทิง
4.0