ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปเคปทาวน์ Cape Town Intl

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปเคปทาวน์ Cape Town Intl

(ไป-กลับ)
ขาออก: จ. 12 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 27 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
20:45
CPT
13:55
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
CPT
09:55
BKK
03:20
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 13 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 26 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
14:30
CPT
11:30
21ชม. 00น.
1 แวะพัก
CPT
07:50
BKK
08:50
25ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เคนย่าแอร์เวย์
เคนย่าแอร์เวย์
BKK
21:15
CPT
14:35
17ชม. 20น.
2 แวะพัก
CPT
10:25
BKK
04:40
18ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 11 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 9 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
20:45
CPT
13:55
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
CPT
09:55
BKK
03:15
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 14 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 26 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
15:40
CPT
11:30
19ชม. 50น.
1 แวะพัก
CPT
07:50
BKK
03:20
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 9 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 24 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
20:45
CPT
13:55
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
CPT
09:55
BKK
03:20
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 15 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 26 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
14:30
CPT
11:30
21ชม. 00น.
1 แวะพัก
CPT
07:50
BKK
02:30
18ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 31 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 1 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เคนย่าแอร์เวย์
เคนย่าแอร์เวย์
BKK
20:00
CPT
13:45
17ชม. 45น.
2 แวะพัก
CPT
15:00
BKK
03:30
36ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 26 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
20:45
CPT
13:55
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
CPT
09:55
BKK
03:20
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
16:25
CPT
12:15
19ชม. 50น.
1 แวะพัก
CPT
09:20
BKK
10:00
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
17:15
CPT
12:15
19ชม. 00น.
1 แวะพัก
CPT
09:20
BKK
03:40
18ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เคนย่าแอร์เวย์
เคนย่าแอร์เวย์
BKK
20:35
CPT
14:35
18ชม. 00น.
2 แวะพัก
CPT
10:25
BKK
04:50
18ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
16:25
CPT
12:15
19ชม. 50น.
1 แวะพัก
CPT
09:20
BKK
10:00
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
21:30
CPT
14:55
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
CPT
10:55
BKK
04:15
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เคนย่าแอร์เวย์
เคนย่าแอร์เวย์
BKK
21:15
CPT
09:35
36ชม. 20น.
2 แวะพัก
CPT
10:25
BKK
04:55
18ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
17:15
CPT
12:45
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
CPT
09:20
BKK
22:20
37ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 13 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
22:30
CPT
14:55
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
CPT
10:55
BKK
04:15
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เคนย่าแอร์เวย์
เคนย่าแอร์เวย์
BKK
21:15
CPT
22:35
25ชม. 20น.
2 แวะพัก
CPT
10:25
BKK
04:55
18ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 21 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 39 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
17:15
CPT
12:15
19ชม. 00น.
1 แวะพัก
CPT
09:20
BKK
10:00
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
BKK
22:30
CPT
14:55
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
CPT
10:55
BKK
04:15
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 24,998
จุดหมาย

เคปทาวน์
฿ 24,998