ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปฮุสตัน George Bush Intcntl

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปฮุสตัน George Bush Intcntl

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
00:00
IAH
02:40
26ชม. 40น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
09:40
34ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
IAH
01:28
25ชม. 28น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
02:25
26ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
เดลต้า
เดลต้า
BKK
00:00
IAH
11:02
35ชม. 02น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
05:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
IAH
02:05
26ชม. 05น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
06:45
30ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
อเมริกันแอร์ไลน์
อเมริกันแอร์ไลน์
BKK
00:00
IAH
22:58
22ชม. 58น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
02:13
26ชม. 13น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BKK
00:00
IAH
03:45
27ชม. 45น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
BKK
00:00
IAH
08:25
32ชม. 25น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
22:00
22ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
IAH
09:13
33ชม. 13น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
00:27
24ชม. 27น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
BKK
00:00
IAH
13:40
37ชม. 40น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
04:05
28ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
00:00
IAH
12:24
36ชม. 24น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
02:10
26ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
IAH
03:37
27ชม. 37น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
03:25
28ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 13 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 26 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
IAH
09:15
33ชม. 15น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
05:55
29ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เดลต้า
เดลต้า
BKK
00:00
IAH
16:20
40ชม. 20น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
02:40
26ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BKK
00:00
IAH
08:15
32ชม. 15น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 8 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
IAH
03:37
27ชม. 37น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
04:05
28ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
BKK
00:00
IAH
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
22:00
22ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
00:00
IAH
22:58
22ชม. 58น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
04:30
28ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
IAH
02:05
26ชม. 05น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
06:45
30ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
IAH
03:30
27ชม. 30น.
2 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
02:13
26ชม. 13น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
IAH
09:15
33ชม. 15น.
1 แวะพัก
IAH
00:00
BKK
05:55
29ชม. 55น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 24,570
จุดหมาย

ฮุสตัน
฿ 24,570