ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปศรีลังกา

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไป

(ไป-กลับ)
ขาออก: ส. 19 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 26 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
BKK
00:00
CMB
03:20
3ชม. 20น.
บินตรง
CMB
00:00
BKK
03:35
3ชม. 35น.
บินตรง
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอร์เอเชีย
แอร์เอเชีย
BKK
00:00
CMB
11:50
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
CMB
00:00
BKK
10:40
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
CMB
14:30
14ชม. 30น.
1 แวะพัก
CMB
00:00
BKK
17:25
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
CMB
11:50
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
CMB
00:00
BKK
10:00
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
DMK
00:00
CMB
13:05
13ชม. 05น.
1 แวะพัก
CMB
00:00
DMK
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
BKK
00:00
CMB
03:20
3ชม. 20น.
บินตรง
CMB
00:00
BKK
03:35
3ชม. 35น.
บินตรง
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
แอร์เอเชีย
แอร์เอเชีย
BKK
00:00
CMB
09:25
9ชม. 25น.
1 แวะพัก
CMB
00:00
BKK
09:10
9ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
CMB
11:10
11ชม. 10น.
1 แวะพัก
CMB
00:00
BKK
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
BKK
00:00
CMB
03:20
3ชม. 20น.
บินตรง
CMB
00:00
BKK
03:35
3ชม. 35น.
บินตรง
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
CMB
07:45
7ชม. 45น.
1 แวะพัก
CMB
00:00
BKK
12:55
12ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
BKK
00:00
CMB
03:20
3ชม. 20น.
บินตรง
CMB
00:00
BKK
03:35
3ชม. 35น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
CMB
08:10
8ชม. 10น.
1 แวะพัก
CMB
00:00
DMK
10:00
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 15 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 17 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
CMB
07:20
7ชม. 20น.
1 แวะพัก
CMB
00:00
BKK
17:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
BKK
00:00
CMB
03:20
3ชม. 20น.
บินตรง
CMB
00:00
BKK
03:30
3ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
แอร์เอเชีย
แอร์เอเชีย
BKK
00:00
CMB
16:25
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
CMB
00:00
BKK
10:40
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 12 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 19 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
CMB
07:40
7ชม. 40น.
1 แวะพัก
CMB
00:00
BKK
14:20
14ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
CMB
10:10
10ชม. 10น.
1 แวะพัก
CMB
00:00
BKK
03:25
3ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
BKK
00:00
CMB
03:20
3ชม. 20น.
บินตรง
CMB
00:00
BKK
03:35
3ชม. 35น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
CMB
08:10
8ชม. 10น.
1 แวะพัก
CMB
00:00
BKK
16:25
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:00
CMB
06:45
6ชม. 45น.
1 แวะพัก
CMB
00:00
BKK
11:50
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
เท่านั้น ฿ 9,638
เท่านั้น ฿ 7,711
จุดหมาย

โคลัมโบ
฿ 7,711