ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปมอสโก Sheremetyevo

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปมอสโก Sheremetyevo

(ไป-กลับ)
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 11 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BKK
00:00
SVO
09:50
9ชม. 50น.
บินตรง
SVO
00:00
BKK
08:55
8ชม. 55น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
แอร์แอสทาน่า
แอร์แอสทาน่า
BKK
00:00
SVO
14:30
14ชม. 30น.
1 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
06:50
30ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 22 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BKK
00:00
SVO
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
12:05
36ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 4 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SVO
06:50
31ชม. 50น.
2 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SVO
04:20
28ชม. 20น.
2 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
00:55
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
แอร์แอสทาน่า
แอร์แอสทาน่า
BKK
00:00
SVO
14:30
14ชม. 30น.
1 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
06:50
30ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BKK
00:00
SVO
10:05
10ชม. 05น.
บินตรง
SVO
00:00
BKK
09:00
9ชม. 00น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BKK
00:00
SVO
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
19:45
19ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SVO
04:50
28ชม. 50น.
1 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 7 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
แอร์แอสทาน่า
แอร์แอสทาน่า
BKK
00:00
SVO
06:00
30ชม. 00น.
1 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
15:20
15ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BKK
00:00
SVO
09:55
9ชม. 55น.
บินตรง
SVO
00:00
BKK
08:55
8ชม. 55น.
บินตรง
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BKK
00:00
SVO
05:10
29ชม. 10น.
1 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
19:45
19ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 4 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SVO
04:50
28ชม. 50น.
1 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 18 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
แอร์แอสทาน่า
แอร์แอสทาน่า
BKK
00:00
SVO
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 18 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BKK
00:00
SVO
09:55
9ชม. 55น.
บินตรง
SVO
00:00
BKK
08:55
8ชม. 55น.
บินตรง
ขาออก: พ. 8 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BKK
00:00
SVO
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
19:45
19ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 25 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SVO
04:50
28ชม. 50น.
1 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 3 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
แอร์แอสทาน่า
แอร์แอสทาน่า
BKK
00:00
SVO
06:25
30ชม. 25น.
1 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
06:55
30ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BKK
00:00
SVO
07:00
31ชม. 00น.
1 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
19:45
19ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 18 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
00:00
SVO
04:50
28ชม. 50น.
1 แวะพัก
SVO
00:00
BKK
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 18,180
จุดหมาย

มอสโก
฿ 18,180
สายการบิน รีวิวสายการบิน

64 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป มอสโก ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 7.0

โดยรวม
6.9
การขึ้นเครื่อง
7.5
ลูกเรือ
7.2
ความสะดวกสบาย
6.8
อาหาร
6.2
ความบันเทิง
7.5