ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปมอสโก

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปมอสโก

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
DME
01:55
25ชม. 55น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
15:45
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
DME
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
20:30
20ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
00:00
DME
14:35
38ชม. 35น.
2 แวะพัก
DME
00:00
BKK
14:25
14ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
BKK
00:00
DME
15:50
15ชม. 50น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
04:30
28ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BKK
00:00
DME
15:10
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
17:40
17ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
S7 แอร์ไลน์
S7 แอร์ไลน์
BKK
00:00
DME
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
17:55
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
DME
21:20
21ชม. 20น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
14:25
14ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
กัลฟ์แอร์
กัลฟ์แอร์
BKK
00:00
DME
20:30
20ชม. 30น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
01:20
25ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
SWISS
SWISS
BKK
00:00
DME
17:00
17ชม. 00น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
20:30
20ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
BKK
00:00
DME
13:00
37ชม. 00น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
16:00
16ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
DME
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
20:30
20ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
00:00
DME
15:30
39ชม. 30น.
2 แวะพัก
DME
00:00
BKK
16:25
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
อุซเบกิสถานแอร์เวย์
BKK
00:00
DME
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
15:30
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BKK
00:00
DME
15:10
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
09:30
33ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
00:00
DME
15:30
39ชม. 30น.
2 แวะพัก
DME
00:00
BKK
16:25
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
00:00
DME
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
17:30
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
DME
05:05
29ชม. 05น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
00:00
DME
17:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
14:25
14ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BKK
00:00
DME
15:10
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
DME
00:00
BKK
21:20
21ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
00:00
DME
14:35
38ชม. 35น.
2 แวะพัก
DME
00:00
BKK
14:25
14ชม. 25น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 18,959
จุดหมาย

มอสโก
฿ 18,959