ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปมอนทรีออล Elliott Trudeau

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปมอนทรีออล Elliott Trudeau

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 60 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
12:55
YUL
21:10
32ชม. 15น.
1 แวะพัก
YUL
10:10
BKK
11:30
25ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
อเมริกันแอร์ไลน์
อเมริกันแอร์ไลน์
BKK
04:10
YUL
06:40
26ชม. 30น.
2 แวะพัก
YUL
02:29
BKK
08:00
29ชม. 31น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 43 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
YUL
23:53
43ชม. 43น.
2 แวะพัก
YUL
12:36
BKK
06:35
41ชม. 59น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอร์แคนาดา
แอร์แคนาดา
BKK
04:15
YUL
04:12
23ชม. 57น.
2 แวะพัก
YUL
07:00
BKK
08:10
25ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 3 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 1 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 60 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
14:55
YUL
23:46
57ชม. 51น.
2 แวะพัก
YUL
12:00
BKK
04:50
40ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 9 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 21 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
BKK
07:40
YUL
17:33
33ชม. 53น.
2 แวะพัก
YUL
17:40
BKK
18:40
25ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
21:40
YUL
04:14
30ชม. 34น.
2 แวะพัก
YUL
09:40
BKK
09:40
24ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 6 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
BKK
18:50
YUL
07:29
36ชม. 39น.
3 แวะพัก
YUL
14:00
BKK
01:45
35ชม. 45น.
3 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
16:25
YUL
21:20
28ชม. 55น.
1 แวะพัก
YUL
18:00
BKK
13:25
19ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 59 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
12:55
YUL
21:10
32ชม. 15น.
1 แวะพัก
YUL
10:10
BKK
11:30
25ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 4 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 57 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
15:15
YUL
20:10
29ชม. 55น.
1 แวะพัก
YUL
10:10
BKK
11:30
25ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 25 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
KLM
KLM
BKK
08:05
YUL
23:50
39ชม. 45น.
1 แวะพัก
YUL
18:05
BKK
18:50
24ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
21:00
YUL
21:00
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
YUL
12:00
BKK
08:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 27 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
BKK
08:05
YUL
21:55
37ชม. 50น.
2 แวะพัก
YUL
18:05
BKK
18:50
24ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
แอร์แคนาดา
แอร์แคนาดา
BKK
04:15
YUL
05:42
25ชม. 27น.
2 แวะพัก
YUL
07:00
BKK
08:10
25ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
15:35
YUL
21:00
29ชม. 25น.
1 แวะพัก
YUL
12:00
BKK
08:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 60 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
04:40
YUL
23:46
43ชม. 06น.
2 แวะพัก
YUL
12:00
BKK
04:50
40ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BKK
16:25
YUL
21:20
28ชม. 55น.
1 แวะพัก
YUL
18:00
BKK
22:30
28ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 21 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
BKK
07:40
YUL
17:33
33ชม. 53น.
2 แวะพัก
YUL
17:40
BKK
18:40
25ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
แอร์แคนาดา
แอร์แคนาดา
BKK
04:15
YUL
05:42
25ชม. 27น.
2 แวะพัก
YUL
02:30
BKK
02:45
24ชม. 15น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 25,226
จุดหมาย

มอนทรีออล
฿ 25,226