ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปปักกิ่ง Capital

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปปักกิ่ง Capital

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
02:00
PEK
19:20
17ชม. 20น.
1 แวะพัก
PEK
21:30
BKK
13:20
15ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
15:45
PEK
07:35
15ชม. 50น.
1 แวะพัก
PEK
12:35
BKK
06:30
17ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
14:00
PEK
04:30
14ชม. 30น.
1 แวะพัก
PEK
02:40
BKK
13:30
10ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
23:35
PEK
14:00
14ชม. 25น.
1 แวะพัก
PEK
08:05
BKK
20:55
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 19 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 21 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
13:35
PEK
08:30
18ชม. 55น.
1 แวะพัก
PEK
10:30
BKK
10:45
24ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 5 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
20:25
PEK
01:05
4ชม. 40น.
บินตรง
PEK
15:05
BKK
20:25
5ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 25 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
22:50
PEK
09:25
10ชม. 35น.
1 แวะพัก
PEK
12:35
BKK
22:45
10ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 24 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์
BKK
20:25
PEK
01:30
5ชม. 05น.
บินตรง
PEK
13:55
BKK
20:05
6ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 26 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
BKK
15:35
PEK
19:55
4ชม. 20น.
บินตรง
PEK
15:35
BKK
20:40
5ชม. 05น.
บินตรง
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
07:05
PEK
19:20
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
PEK
21:30
BKK
10:25
12ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
12:25
PEK
13:50
25ชม. 25น.
1 แวะพัก
PEK
17:25
BKK
12:25
19ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
23:35
PEK
14:00
14ชม. 25น.
1 แวะพัก
PEK
03:50
BKK
22:55
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
00:55
PEK
18:20
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
PEK
20:30
BKK
13:40
17ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 21 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
09:20
PEK
19:20
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
PEK
14:55
BKK
11:45
20ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
23:20
PEK
07:55
8ชม. 35น.
1 แวะพัก
PEK
15:15
BKK
23:20
8ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
BKK
23:35
PEK
14:00
14ชม. 25น.
1 แวะพัก
PEK
08:05
BKK
01:00
16ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
07:05
PEK
19:20
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
PEK
21:30
BKK
14:20
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
13:35
PEK
06:50
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
PEK
02:40
BKK
12:25
9ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 20 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 21 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
BKK
21:10
PEK
08:10
11ชม. 00น.
1 แวะพัก
PEK
12:30
BKK
20:10
31ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 15 ม.ค. 2018 ขากลับ: ศ. 19 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
BKK
06:05
PEK
18:20
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
PEK
20:30
BKK
09:25
12ชม. 55น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 8,002
จุดหมาย

ปักกิ่ง
฿ 8,002
สายการบิน รีวิวสายการบิน

99 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป ปักกิ่ง ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 5.5

โดยรวม
5.7
การขึ้นเครื่อง
6.1
ลูกเรือ
6.1
ความสะดวกสบาย
5.5
อาหาร
4.8
ความบันเทิง
4.9