ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปบาร์เซโลน่า

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไป

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
00:00
BCN
20:05
20ชม. 05น.
2 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
07:30
31ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 27 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
KLM
KLM
BKK
00:00
BCN
16:50
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
22:05
22ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
BCN
02:05
26ชม. 05น.
2 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
20:15
20ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BKK
00:00
BCN
02:25
26ชม. 25น.
1 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
20:20
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BKK
00:00
BCN
06:20
30ชม. 20น.
1 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BKK
00:00
BCN
18:20
18ชม. 20น.
1 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
17:05
17ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
BCN
06:00
54ชม. 00น.
2 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
03:00
27ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
00:00
BCN
13:35
37ชม. 35น.
2 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
19:30
19ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
00:00
BCN
21:25
21ชม. 25น.
2 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
05:30
29ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
00:00
BCN
20:05
20ชม. 05น.
2 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
19:30
19ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BKK
00:00
BCN
02:25
26ชม. 25น.
1 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
20:20
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 31 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
BCN
22:25
22ชม. 25น.
2 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
19:05
19ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 16 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BKK
00:00
BCN
06:20
30ชม. 20น.
1 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 14 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
00:00
BCN
04:15
28ชม. 15น.
2 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
18:10
18ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BKK
00:00
BCN
11:50
35ชม. 50น.
1 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
10:35
34ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 20 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BKK
00:00
BCN
17:15
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
20:20
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 18 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BKK
00:00
BCN
06:20
30ชม. 20น.
1 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
14:45
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
00:00
BCN
04:15
28ชม. 15น.
2 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
18:10
18ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BKK
00:00
BCN
11:50
35ชม. 50น.
1 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
17:05
17ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BKK
00:00
BCN
02:25
26ชม. 25น.
1 แวะพัก
BCN
00:00
BKK
20:20
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 18,745
จุดหมาย

บาร์เซโลน่า
฿ 18,745