ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปบัลติมอร์ Baltimore/Washington

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปบัลติมอร์ Baltimore/Washington

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 29 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
13:55
BWI
16:16
26ชม. 21น.
2 แวะพัก
BWI
01:40
BKK
04:50
27ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
BWI
04:20
24ชม. 10น.
2 แวะพัก
BWI
04:06
BKK
08:00
27ชม. 54น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เดลต้า
เดลต้า
BKK
18:40
BWI
00:08
29ชม. 28น.
2 แวะพัก
BWI
09:05
BKK
08:50
23ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 36 วัน
อเมริกันแอร์ไลน์
อเมริกันแอร์ไลน์
BKK
04:10
BWI
07:39
27ชม. 29น.
2 แวะพัก
BWI
06:51
BKK
08:00
25ชม. 09น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
22:30
BWI
01:23
26ชม. 53น.
2 แวะพัก
BWI
06:31
BKK
09:55
27ชม. 24น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 5 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
01:45
BWI
04:15
26ชม. 30น.
2 แวะพัก
BWI
05:47
BKK
06:35
24ชม. 48น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 15 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
BKK
07:40
BWI
01:35
41ชม. 55น.
1 แวะพัก
BWI
17:20
BKK
18:25
25ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 22 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
16:35
BWI
00:22
31ชม. 47น.
2 แวะพัก
BWI
09:16
BKK
15:45
30ชม. 29น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
13:55
BWI
16:16
26ชม. 21น.
2 แวะพัก
BWI
01:40
BKK
04:50
27ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 8 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
13:55
BWI
16:16
26ชม. 21น.
2 แวะพัก
BWI
01:40
BKK
07:55
30ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 9 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 31 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
03:15
BWI
05:04
25ชม. 49น.
2 แวะพัก
BWI
02:45
BKK
06:35
27ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 4 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
13:55
BWI
16:16
26ชม. 21น.
2 แวะพัก
BWI
13:41
BKK
17:50
28ชม. 09น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
BWI
04:20
24ชม. 10น.
2 แวะพัก
BWI
04:06
BKK
08:00
27ชม. 54น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 4 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
13:55
BWI
17:22
27ชม. 27น.
2 แวะพัก
BWI
01:40
BKK
04:50
27ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 13 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เดลต้า
เดลต้า
BKK
16:45
BWI
22:29
29ชม. 44น.
2 แวะพัก
BWI
01:05
BKK
07:20
30ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
BWI
04:20
24ชม. 10น.
2 แวะพัก
BWI
04:06
BKK
08:00
27ชม. 54น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 13 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
07:55
BWI
17:14
33ชม. 19น.
2 แวะพัก
BWI
01:40
BKK
04:50
27ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
02:40
BWI
04:20
25ชม. 40น.
2 แวะพัก
BWI
05:47
BKK
06:35
24ชม. 48น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 16 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
BKK
07:40
BWI
01:35
41ชม. 55น.
1 แวะพัก
BWI
17:20
BKK
18:25
25ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BKK
16:35
BWI
00:22
31ชม. 47น.
2 แวะพัก
BWI
09:16
BKK
15:45
30ชม. 29น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 29,280
จุดหมาย

บัลติมอร์
฿ 29,280