ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปดานัง Da Nang

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปดานัง Da Nang

(ไป-กลับ)
ขาออก: จ. 18 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
00:00
DAD
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
DAD
00:00
BKK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พ. 29 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
DAD
05:00
5ชม. 00น.
1 แวะพัก
DAD
00:00
BKK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: จ. 18 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 20 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
DAD
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
DAD
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
00:00
DAD
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
DAD
00:00
BKK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
DAD
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
DAD
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 1 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 9 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
DAD
05:30
5ชม. 30น.
1 แวะพัก
DAD
00:00
BKK
06:15
6ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 29 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
DAD
05:00
5ชม. 00น.
1 แวะพัก
DAD
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: จ. 27 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
00:00
DAD
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
DAD
00:00
BKK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: จ. 27 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
DAD
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
DAD
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ส. 2 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 9 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
DAD
04:45
4ชม. 45น.
1 แวะพัก
DAD
00:00
BKK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อ. 19 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
00:00
DAD
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
DAD
00:00
BKK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ส. 2 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 9 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
DAD
04:45
4ชม. 45น.
1 แวะพัก
DAD
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อ. 19 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
DAD
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
DAD
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พ. 29 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
DAD
05:00
5ชม. 00น.
1 แวะพัก
DAD
00:00
BKK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อ. 28 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
00:00
DAD
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
DAD
00:00
BKK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พ. 29 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DMK
00:00
DAD
05:00
5ชม. 00น.
1 แวะพัก
DAD
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อ. 28 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
DMK
00:00
DAD
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
DAD
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
BKK
00:00
DAD
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
DAD
00:00
BKK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ส. 2 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
DAD
04:45
4ชม. 45น.
1 แวะพัก
DAD
00:00
BKK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อา. 26 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
BKK
00:00
DAD
05:30
5ชม. 30น.
1 แวะพัก
DAD
00:00
BKK
06:15
6ชม. 15น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
เท่านั้น ฿ 2,290
เท่านั้น ฿ 2,290
จุดหมาย

ดานัง
฿ 2,290
สายการบิน รีวิวสายการบิน

1 รีวิวของผู้เดินทางที่จองเที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป ดานัง ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 10.0

โดยรวม
10.0
การขึ้นเครื่อง
10.0
ลูกเรือ
10.0
ความสะดวกสบาย
10.0
อาหาร
10.0
ความบันเทิง
10.0