ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปดัลลัส Dallas/Ft Worth & other airports

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไปดัลลัส Dallas/Ft Worth & other airports

(ไป-กลับ)
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 2 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
13:55
DFW
01:23
59ชม. 28น.
2 แวะพัก
DFW
03:00
BKK
16:50
37ชม. 50น.
3 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 45 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
DFW
03:25
23ชม. 15น.
2 แวะพัก
DFW
07:00
BKK
05:35
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 13 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 34 วัน
เดลต้า
เดลต้า
BKK
04:50
DFW
21:50
41ชม. 00น.
2 แวะพัก
DFW
14:45
BKK
06:20
39ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 17 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
02:40
DFW
00:10
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
DFW
06:35
BKK
07:25
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
14:55
DFW
06:46
39ชม. 51น.
3 แวะพัก
DFW
16:25
BKK
06:00
37ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 31 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 58 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
03:15
DFW
01:06
21ชม. 51น.
2 แวะพัก
DFW
07:25
BKK
05:35
22ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 10 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 43 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
02:40
DFW
00:10
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
DFW
05:40
BKK
05:35
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 12 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
18:25
DFW
01:14
30ชม. 49น.
2 แวะพัก
DFW
07:25
BKK
05:35
22ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
04:15
DFW
00:10
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
DFW
06:40
BKK
04:55
23ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
17:55
DFW
03:07
33ชม. 12น.
2 แวะพัก
DFW
09:00
BKK
07:00
22ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 27 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 24 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 56 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
03:25
DFW
00:10
20ชม. 45น.
1 แวะพัก
DFW
06:40
BKK
07:25
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
BKK
22:15
DFW
06:46
32ชม. 31น.
3 แวะพัก
DFW
03:45
BKK
06:00
26ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 6 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
DFW
00:15
20ชม. 05น.
1 แวะพัก
DFW
02:05
BKK
02:00
47ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
04:15
DFW
00:10
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
DFW
06:55
BKK
07:55
25ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
04:10
DFW
03:07
22ชม. 57น.
2 แวะพัก
DFW
09:00
BKK
07:00
22ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 16 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
04:15
DFW
00:10
19ชม. 55น.
1 แวะพัก
DFW
06:55
BKK
07:55
25ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
BKK
03:15
DFW
22:55
19ชม. 40น.
1 แวะพัก
DFW
03:40
BKK
00:00
44ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
02:40
DFW
00:10
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
DFW
06:55
BKK
07:35
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
02:40
DFW
00:10
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
DFW
06:55
BKK
07:35
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
BKK
02:40
DFW
00:10
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
DFW
06:35
BKK
19:20
36ชม. 45น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 28,107
จุดหมาย

ดัลลัส
฿ 28,107