ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปซีแอตเทิล

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดไป

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 29 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
11:45
35ชม. 45น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
12:40
36ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 24 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SEA
05:19
29ชม. 19น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
06:05
30ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
00:05
24ชม. 05น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:35
20ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 12 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 23 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
00:00
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 16 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
BKK
00:00
SEA
07:15
31ชม. 15น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:05
20ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
06:50
54ชม. 50น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
08:15
32ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 25 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SEA
22:46
22ชม. 46น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
22:45
22ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 30 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
07:45
55ชม. 45น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
12:40
36ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
00:05
24ชม. 05น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:35
20ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SEA
06:42
30ชม. 42น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
22:45
22ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 3 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
06:50
54ชม. 50น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
08:15
32ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
00:15
24ชม. 15น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
00:05
24ชม. 05น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:35
20ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 28 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
07:45
55ชม. 45น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
12:40
36ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BKK
00:00
SEA
01:47
25ชม. 47น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
04:25
28ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 8 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
02:30
26ชม. 30น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
BKK
00:00
SEA
07:15
31ชม. 15น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
21:05
21ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 10 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
06:50
54ชม. 50น.
2 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
08:15
32ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 10 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
BKK
00:00
SEA
00:00
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
SEA
00:00
BKK
20:10
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กรุงเทพฯ
฿ 21,847
จุดหมาย

ซีแอตเทิล
฿ 21,847