ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก บาร์เซโลน่า ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากบาร์เซโลน่าไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BCN
13:00
BKK
23:30
34ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
06:00
BCN
00:00
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 21 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BCN
08:20
BKK
23:05
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
07:05
BCN
13:25
30ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BCN
02:20
BKK
05:45
27ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
11:55
BCN
23:45
35ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 11 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 24 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
BCN
04:50
BKK
00:10
19ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
16:10
BCN
07:35
39ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 17 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BCN
11:30
BKK
12:25
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
21:35
BCN
14:25
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 21 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 14 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BCN
10:10
BKK
03:50
17ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
17:35
BCN
15:15
21ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BCN
13:45
BKK
10:00
20ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
17:15
BCN
14:25
21ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
BCN
02:15
BKK
22:35
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
05:50
BCN
23:40
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 7 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 28 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 53 วัน
รอยัลจอร์ดาเนียน
รอยัลจอร์ดาเนียน
BCN
09:05
BKK
04:25
19ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
11:40
BCN
15:30
27ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
KLM
KLM
BCN
02:20
BKK
00:50
22ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
08:05
BCN
23:45
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 3 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 11 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
บริติชแอร์เวย์
บริติชแอร์เวย์
BCN
06:45
BKK
22:25
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
06:15
BCN
10:20
28ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 12 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
แอร์เบอร์ลิน
แอร์เบอร์ลิน
BCN
01:35
BKK
19:45
18ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
20:55
BCN
18:25
21ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 15 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BCN
12:55
BKK
07:05
18ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
13:05
BCN
12:35
23ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BCN
20:05
BKK
23:30
27ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
06:00
BCN
16:40
34ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 19 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 4 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BCN
08:20
BKK
23:05
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
07:05
BCN
13:25
30ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 9 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 19 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
BCN
06:55
BKK
00:10
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
16:10
BCN
09:30
41ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BCN
18:40
BKK
10:15
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
17:25
BCN
21:55
28ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BCN
20:05
BKK
23:30
27ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
05:15
BCN
17:05
35ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BCN
13:45
BKK
04:30
14ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
22:05
BCN
14:25
16ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 7 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 28 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BCN
07:00
BKK
22:45
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
17:35
BCN
18:25
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

บาร์เซโลน่า
฿ 17,860
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 17,860