ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก บาร์เซโลน่า Barcelona ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากบาร์เซโลน่า Barcelonaไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BCN
00:00
BKK
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
18:00
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
KLM
KLM
BCN
00:00
BKK
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
15:40
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
รอยัลจอร์ดาเนียน
รอยัลจอร์ดาเนียน
BCN
00:00
BKK
19:00
19ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
18:35
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
BCN
00:00
BKK
03:25
27ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
11:50
35ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BCN
00:00
BKK
14:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
BCN
00:00
BKK
03:30
27ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
16:30
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BCN
00:00
BKK
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BCN
00:00
BKK
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 41 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
BCN
00:00
BKK
16:30
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
SWISS
SWISS
BCN
00:00
BKK
18:50
18ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
00:45
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 36 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
BCN
00:00
BKK
18:00
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
17:40
41ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BCN
00:00
BKK
20:25
20ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
20:05
20ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BCN
00:00
BKK
03:25
27ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
10:40
34ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BCN
00:00
BKK
10:30
34ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
18:00
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BCN
00:00
BKK
15:30
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
22:00
22ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BCN
00:00
BKK
15:30
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 34 วัน
KLM
KLM
BCN
00:00
BKK
22:30
22ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
03:15
27ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
BCN
00:00
BKK
20:20
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BCN
00:00
BKK
22:25
22ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
05:25
29ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BCN
00:00
BKK
03:25
27ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BCN
06:05
30ชม. 05น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

บาร์เซโลน่า
฿ 17,830
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 17,830