ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก บัวโนสไอเรส Ministro Pistarini ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากบัวโนสไอเรส Ministro Pistariniไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 21 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
EZE
00:00
BKK
03:20
27ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
13:45
37ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
EZE
00:00
BKK
05:05
29ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
04:40
28ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 13 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 4 เม.ย. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 50 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
EZE
00:00
BKK
09:30
33ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
10:25
34ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
EZE
00:00
BKK
11:45
35ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
04:10
28ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
EZE
00:00
BKK
05:05
29ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
17:35
41ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 13 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 14 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
EZE
00:00
BKK
09:30
33ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
11:40
35ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
EZE
00:00
BKK
10:25
34ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
04:40
28ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 17 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 20 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
EZE
00:00
BKK
09:30
33ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
11:40
35ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
EZE
00:00
BKK
17:20
41ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
09:30
33ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 28 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 20 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
EZE
00:00
BKK
11:10
35ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
04:40
28ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 9 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
EZE
00:00
BKK
18:10
42ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
09:30
33ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 28 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 19 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
EZE
00:00
BKK
11:10
35ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
04:40
28ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 13 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 14 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
EZE
00:00
BKK
04:00
28ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
11:40
35ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 3 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
EZE
00:00
BKK
17:55
41ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
10:26
34ชม. 26น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 13 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
EZE
00:00
BKK
10:25
34ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
09:10
33ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 24 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 29 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 33 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
EZE
00:00
BKK
04:00
28ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
10:25
34ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 60 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
EZE
00:00
BKK
16:55
40ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
09:15
33ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 8 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
EZE
00:00
BKK
05:05
29ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
03:45
27ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 15 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 47 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
EZE
00:00
BKK
17:00
41ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
11:56
35ชม. 56น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 22 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 14 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
EZE
00:00
BKK
11:10
35ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
EZE
04:40
28ชม. 40น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

บัวโนสไอเรส
฿ 25,990
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 25,990