ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก บรัสเซลส์ ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากบรัสเซลส์ไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
SWISS
SWISS
BRU
00:00
BKK
21:30
21ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
14:40
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ออสเตรียนแอร์ไลน์
ออสเตรียนแอร์ไลน์
BRU
00:00
BKK
13:20
13ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 1 ม.ค. 2018 ขากลับ: ศ. 12 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BRU
00:00
BKK
00:15
24ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
02:45
26ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 31 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 12 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
BRU
00:00
BKK
21:15
21ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
05:20
29ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 18 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BRU
00:00
BKK
06:00
30ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
06:30
30ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 25 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 8 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BRU
00:00
BKK
14:05
14ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
06:55
30ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 9 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 30 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BRU
00:00
BKK
17:15
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
19:25
19ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BRU
00:00
BKK
02:40
26ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
16:00
16ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
KLM
KLM
BRU
00:00
BKK
13:50
13ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
15:05
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BRU
00:00
BKK
20:30
20ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
15:10
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BRU
00:00
BKK
06:05
30ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
06:55
30ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 26 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 13 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BRU
00:00
BKK
22:15
22ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
06:55
30ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 28 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BRU
00:00
BKK
06:05
30ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
16:35
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BRU
00:00
BKK
02:00
26ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
19:25
19ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
BRU
00:00
BKK
23:10
23ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
21:00
21ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 61 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
BRU
00:00
BKK
03:50
27ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
07:05
31ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
BRU
00:00
BKK
20:30
20ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
15:10
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 8 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
ยูเครนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์
BRU
00:00
BKK
22:15
22ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
16:35
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
BRU
00:00
BKK
14:40
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
08:55
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 18 ม.ค. 2018 ขากลับ: ศ. 16 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
BRU
00:00
BKK
16:50
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
BRU
19:25
19ชม. 25น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

บรัสเซลส์
฿ 4,150
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 4,150