ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก นิวซีแลนด์ ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากนิวซีแลนด์ไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
04:05
28ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
03:20
27ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
18:00
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
15:55
15ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
15:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
16:50
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 20 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 3 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
01:10
25ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
17:30
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 20 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 8 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
AKL
00:00
BKK
00:15
24ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
AKL
00:00
BKK
02:00
26ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
22:40
22ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 23 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
11:15
35ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
19:25
19ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 4 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 18 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
03:15
27ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
18:20
18ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
01:15
25ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
02:10
26ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 10 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
17:45
17ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
03:20
27ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ฮ่องกงแอร์ไลน์
ฮ่องกงแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
15:50
15ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
22:25
22ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 10 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
02:45
26ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
23:55
23ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
02:20
26ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
23:10
23ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
18:10
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
16:50
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 21 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 3 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
09:55
33ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
20:00
20ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 21 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 8 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
AKL
00:00
BKK
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 23 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 6 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
02:45
26ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
02:30
26ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 22 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 3 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
09:55
33ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
17:30
17ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 22 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 8 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
AKL
00:00
BKK
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
22:55
22ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
02:20
26ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
04:00
28ชม. 00น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

โอ๊คแลนด์
฿ 15,930
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 15,930