ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก นิวซีแลนด์ ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากนิวซีแลนด์ไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 10 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
03:00
27ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
01:50
25ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ซื่อชวนแอร์ไลน์
ซื่อชวนแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
01:55
25ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
AKL
00:00
BKK
15:45
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
13:50
13ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 10 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
15:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
12:25
36ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
AKL
00:00
BKK
15:30
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
18:15
18ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
19:20
19ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
19:25
19ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 12 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 13 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 33 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
22:35
22ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
11:40
35ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 24 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 25 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
15:55
15ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
14:05
14ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
02:20
26ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
17:55
17ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 8 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 12 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 36 วัน
แควนตัสแอร์เวย์
แควนตัสแอร์เวย์
AKL
00:00
BKK
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
22:55
22ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 18 ก.พ. 2018 ขากลับ: ศ. 2 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
02:45
26ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
17:55
17ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ซื่อชวนแอร์ไลน์
ซื่อชวนแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
01:55
25ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
05:20
29ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
16:35
16ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 10 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
00:40
24ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
01:50
25ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ซื่อชวนแอร์ไลน์
ซื่อชวนแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
01:55
25ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
19:05
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
15:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
22:20
22ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
AKL
00:00
BKK
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
13:00
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
AKL
00:00
BKK
00:01
24ชม. 01น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
16:00
16ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
AKL
00:00
BKK
03:00
27ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
23:10
23ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ซื่อชวนแอร์ไลน์
ซื่อชวนแอร์ไลน์
AKL
00:00
BKK
01:55
25ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
AKL
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

โอ๊คแลนด์
฿ 17,398
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 17,398