ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก นาโกย่า ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากนาโกย่าไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 14 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 21 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
06:30
30ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 20 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 25 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
17:25
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
09:45
9ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 24 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
14:30
14ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
NGO
00:00
BKK
11:00
11ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
00:40
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
NGO
00:00
BKK
13:00
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
16:30
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
NGO
00:00
BKK
10:05
10ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
10:55
10ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
16:40
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
07:45
7ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
04:30
28ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
18:05
18ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 18 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 21 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เจแปนแอร์ไลน์
เจแปนแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
06:30
6ชม. 30น.
บินตรง
BKK
00:00
NGO
05:15
5ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
06:30
30ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 2 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
10:00
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
10:55
10ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
09:20
9ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
16:10
16ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 27 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
15:30
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
09:05
9ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
14:30
14ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
06:25
30ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 20 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
13:55
13ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
17:15
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
NGO
00:00
BKK
11:00
11ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
21:05
21ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 22 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
14:30
14ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
05:10
29ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
15:15
15ชม. 15น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

นาโกย่า
฿ 9,496
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 9,496
สายการบิน รีวิวสายการบิน

2 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก นาโกย่า ไป กรุงเทพฯ ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 8.8

โดยรวม
9.0
การขึ้นเครื่อง
9.0
ลูกเรือ
9.0
ความสะดวกสบาย
9.0
อาหาร
8.0
ความบันเทิง
9.0