ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก นาโกย่า Chubu Centrair Intl & other airports ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากนาโกย่า Chubu Centrair Intl & other airportsไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 16 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
09:50
9ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
03:50
27ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
00:05
24ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เจจูแอร์
เจจูแอร์
NGO
00:00
BKK
18:35
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
NGO
00:00
BKK
11:35
11ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
18:00
18ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 5 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
18:10
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
01:15
25ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
14:15
14ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
03:25
27ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 2 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
NGO
00:00
BKK
09:15
9ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
12:30
12ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
NGO
00:00
BKK
16:35
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
10:25
10ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 12 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
06:30
30ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
09:55
9ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 26 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
NGO
00:00
BKK
13:45
13ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
10:20
10ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 11 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
19:00
19ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
02:20
26ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 19 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
09:20
9ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
11:55
11ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
09:05
9ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เจจูแอร์
เจจูแอร์
NGO
00:00
BKK
18:35
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
10:30
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
17:05
17ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
02:00
26ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เจจูแอร์
เจจูแอร์
NGO
00:00
BKK
18:35
18ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 24 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
เวียดนามแอร์ไลน์
เวียดนามแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
09:20
9ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
12:35
12ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
NGO
00:00
BKK
17:05
17ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
NGO
00:25
24ชม. 25น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

นาโกย่า
฿ 9,494
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 9,494