ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก นอร์เวย์ ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากนอร์เวย์ไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
OSL
00:00
BKK
14:20
14ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
07:20
31ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 8 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 15 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
OSL
00:00
BKK
21:10
21ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
OSL
00:00
BKK
19:35
19ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
22:40
22ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 24 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
OSL
00:00
BKK
15:30
15ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
12:20
12ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
KLM
KLM
OSL
00:00
BKK
19:30
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
01:40
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 10 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
OSL
00:00
BKK
22:45
22ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
02:00
26ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
OSL
00:00
BKK
13:00
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
08:45
32ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 10 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
OSL
00:00
BKK
13:10
13ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
07:55
31ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 31 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 6 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
OSL
00:00
BKK
21:10
21ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
18:10
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 20 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 1 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
OSL
00:00
BKK
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
12:20
12ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
OSL
00:00
BKK
19:25
19ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
22:40
22ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
OSL
00:00
BKK
13:15
13ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
17:15
17ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 31 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 13 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
OSL
00:00
BKK
15:25
15ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
18:10
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
KLM
KLM
OSL
00:00
BKK
07:15
31ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
01:40
25ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
OSL
00:00
BKK
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
20:05
20ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 26 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
OSL
00:00
BKK
07:30
31ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
12:40
12ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 7 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 13 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
OSL
00:00
BKK
13:25
13ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
12:20
12ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
OSL
00:00
BKK
21:35
21ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
03:45
27ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
แอโรฟลอท
แอโรฟลอท
OSL
00:00
BKK
06:35
30ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
07:20
31ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
OSL
00:00
BKK
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
OSL
20:05
20ชม. 05น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ออสโล
฿ 18,062
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 18,062