ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ไป เกาหลีใต้

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไปเกาหลีใต้

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เอชเค เอ็กซ์เพรส
เอชเค เอ็กซ์เพรส
CNX
15:30
ICN
16:10
24ชม. 40น.
1 แวะพัก
ICN
00:25
CNX
16:45
16ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
CNX
10:55
ICN
07:15
20ชม. 20น.
2 แวะพัก
ICN
08:15
CNX
14:20
30ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
CNX
14:20
ICN
23:40
9ชม. 20น.
1 แวะพัก
ICN
04:40
CNX
15:20
10ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เอชเค เอ็กซ์เพรส
เอชเค เอ็กซ์เพรส
CNX
15:30
ICN
15:45
24ชม. 15น.
1 แวะพัก
ICN
02:45
CNX
16:45
14ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
CNX
19:45
GMP
15:50
20ชม. 05น.
1 แวะพัก
GMP
05:25
CNX
20:30
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 4 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 5 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
CNX
12:40
ICN
08:30
19ชม. 50น.
1 แวะพัก
ICN
18:05
CNX
07:45
13ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
CNX
19:59
ICN
01:15
5ชม. 16น.
บินตรง
ICN
13:40
CNX
19:40
6ชม. 00น.
บินตรง
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
การบินไทย
การบินไทย
CNX
16:50
ICN
00:35
7ชม. 45น.
1 แวะพัก
ICN
13:30
CNX
12:20
22ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 25 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
CNX
10:35
ICN
07:25
20ชม. 50น.
2 แวะพัก
ICN
11:40
CNX
14:20
26ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
CNX
12:30
ICN
05:00
40ชม. 30น.
3 แวะพัก
ICN
02:50
CNX
11:00
32ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 20 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
CNX
04:30
ICN
05:00
24ชม. 30น.
3 แวะพัก
ICN
10:55
CNX
11:00
24ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
CNX
04:30
ICN
15:05
34ชม. 35น.
3 แวะพัก
ICN
02:50
CNX
11:00
32ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 1 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 8 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
CNX
18:55
ICN
23:50
4ชม. 55น.
บินตรง
ICN
13:40
CNX
19:40
6ชม. 00น.
บินตรง
ขาออก: อา. 22 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 18 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
CNX
12:30
ICN
08:55
44ชม. 25น.
3 แวะพัก
ICN
07:55
CNX
11:00
27ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
แอร์ไชน่า
แอร์ไชน่า
CNX
07:45
GMP
08:10
24ชม. 25น.
2 แวะพัก
GMP
05:25
CNX
20:30
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 9 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
CNX
19:59
ICN
01:15
5ชม. 16น.
บินตรง
ICN
15:10
CNX
20:50
5ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 32 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
CNX
12:30
ICN
05:00
40ชม. 30น.
3 แวะพัก
ICN
10:55
CNX
11:00
24ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
CNX
19:59
ICN
01:15
5ชม. 16น.
บินตรง
ICN
15:10
CNX
20:50
5ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: จ. 16 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
CNX
12:30
ICN
05:00
40ชม. 30น.
3 แวะพัก
ICN
02:50
CNX
11:00
32ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
CNX
18:55
ICN
23:50
4ชม. 55น.
บินตรง
ICN
13:40
CNX
19:40
6ชม. 00น.
บินตรง
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เชียงใหม่
฿ 6,607
จุดหมาย

โซล
เท่านั้น ฿ 6,607
เท่านั้น ฿ 16,767