ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปพนมเปญ Pochentong

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไปพนมเปญ Pochentong

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 14 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
CNX
00:00
PNH
07:15
7ชม. 15น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
09:40
9ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
CNX
00:00
PNH
09:45
9ชม. 45น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
04:40
4ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 20 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 24 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
CNX
00:00
PNH
10:15
10ชม. 15น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
08:45
8ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
Cathay Dragon
Cathay Dragon
CNX
00:00
PNH
16:20
16ชม. 20น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
15:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
CNX
00:00
PNH
09:45
9ชม. 45น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
16:00
16ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 21 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ซิลค์แอร์
ซิลค์แอร์
CNX
00:00
PNH
21:20
21ชม. 20น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
03:05
27ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
CNX
00:00
PNH
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
22:25
22ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
Cathay Dragon
Cathay Dragon
CNX
00:00
PNH
16:20
16ชม. 20น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
15:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ซิลค์แอร์
ซิลค์แอร์
CNX
00:00
PNH
12:40
12ชม. 40น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
09:25
9ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 14 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
CNX
00:00
PNH
21:05
21ชม. 05น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
22:25
22ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ซิลค์แอร์
ซิลค์แอร์
CNX
00:00
PNH
21:20
21ชม. 20น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
01:45
26ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 8 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
Cathay Dragon
Cathay Dragon
CNX
00:00
PNH
23:20
23ชม. 20น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
15:00
15ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
CNX
00:00
PNH
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
02:45
26ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 27 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 4 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ซิลค์แอร์
ซิลค์แอร์
CNX
00:00
PNH
21:20
21ชม. 20น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
01:45
26ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 28 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ซิลค์แอร์
ซิลค์แอร์
CNX
00:00
PNH
06:20
6ชม. 20น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
06:15
7ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 8 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
Cathay Dragon
Cathay Dragon
CNX
00:00
PNH
23:20
23ชม. 20น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
05:50
29ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 12 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
CNX
00:00
PNH
19:25
19ชม. 25น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
07:15
7ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 13 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ซิลค์แอร์
ซิลค์แอร์
CNX
00:00
PNH
05:55
5ชม. 55น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
16:20
16ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 12 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 18 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
CNX
00:00
PNH
14:55
14ชม. 55น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
02:45
26ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 16 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ซิลค์แอร์
ซิลค์แอร์
CNX
00:00
PNH
14:40
14ชม. 40น.
1 แวะพัก
PNH
00:00
CNX
09:25
9ชม. 25น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เชียงใหม่
฿ 5,741
จุดหมาย

พนมเปญ
฿ 5,741