ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ท่าอากาศยานกระบี่ ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากท่าอากาศยานกระบี่ไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 3 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
KBV
00:00
BKK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
BKK
00:00
KBV
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
KBV
00:00
BKK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
BKK
00:00
KBV
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 3 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
KBV
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
DMK
00:00
KBV
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
KBV
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
DMK
00:00
KBV
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: ส. 10 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 24 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KBV
00:00
BKK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
BKK
00:00
KBV
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 17 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
KBV
00:00
BKK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
BKK
00:00
KBV
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
KBV
00:00
BKK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
BKK
00:00
KBV
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: ส. 10 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 28 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
บางกอกแอร์เวย์ส
บางกอกแอร์เวย์ส
KBV
00:00
BKK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
BKK
00:00
KBV
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 17 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
KBV
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
DMK
00:00
KBV
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
KBV
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
DMK
00:00
KBV
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
KBV
00:00
BKK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
BKK
00:00
KBV
01:40
1ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: จ. 18 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
KBV
00:00
BKK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
BKK
00:00
KBV
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
KBV
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
DMK
00:00
KBV
01:40
1ชม. 40น.
บินตรง
ขาออก: จ. 18 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
KBV
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
DMK
00:00
KBV
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
KBV
00:00
BKK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
BKK
00:00
KBV
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: ส. 10 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 24 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KBV
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
DMK
00:00
KBV
01:10
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 28 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยไลอ้อนแอร์
ไทยไลอ้อนแอร์
KBV
00:00
DMK
01:30
1ชม. 30น.
บินตรง
DMK
00:00
KBV
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
KBV
00:00
DMK
01:20
1ชม. 20น.
บินตรง
DMK
00:00
KBV
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
ขาออก: อา. 11 ก.พ. 2018 ขากลับ: ส. 24 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KBV
00:00
BKK
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
BKK
00:00
KBV
01:15
1ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: จ. 12 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 28 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
บางกอกแอร์เวย์ส
บางกอกแอร์เวย์ส
KBV
00:00
BKK
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
BKK
00:00
KBV
01:25
1ชม. 25น.
บินตรง
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กระบี่
฿ 1,494
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
เท่านั้น ฿ 1,494
เท่านั้น ฿ 1,494
สายการบิน รีวิวสายการบิน

20 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก กระบี่ ไป กรุงเทพฯ ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 7.5

โดยรวม
7.9
การขึ้นเครื่อง
7.5
ลูกเรือ
8.2
ความสะดวกสบาย
7.9
อาหาร
7.3
ความบันเทิง
6.0