ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ดูไบ Dubai International ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากดูไบ Dubai Internationalไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 3 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
DXB
10:35
BKK
21:55
11ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
03:55
DXB
16:10
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
DXB
12:15
BKK
18:35
6ชม. 20น.
บินตรง
BKK
22:35
DXB
05:45
7ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
DXB
17:00
BKK
18:05
25ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
09:35
DXB
18:00
32ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 27 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
รอยัลบรูไนแอร์ไลน์
รอยัลบรูไนแอร์ไลน์
DXB
01:15
BKK
13:00
11ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
16:45
DXB
23:40
30ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 13 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
DXB
19:25
BKK
05:20
9ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
11:10
DXB
20:25
9ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 28 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 22 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
DXB
16:00
BKK
10:25
18ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
04:45
DXB
16:45
12ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
DXB
18:50
BKK
05:20
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
17:50
DXB
20:40
26ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
แอร์อินเดีย
แอร์อินเดีย
DXB
20:05
BKK
12:35
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
04:55
DXB
21:45
16ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 5 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
กัลฟ์แอร์
กัลฟ์แอร์
DXB
18:35
BKK
11:35
17ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
05:30
DXB
16:15
10ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
DXB
19:25
BKK
11:50
16ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
04:40
DXB
17:10
12ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
DXB
12:30
BKK
18:50
6ชม. 20น.
บินตรง
BKK
22:55
DXB
06:10
7ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
DXB
00:00
BKK
10:45
10ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
03:55
DXB
16:10
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 17 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
DXB
12:15
BKK
18:35
6ชม. 20น.
บินตรง
BKK
22:35
DXB
05:45
7ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: อา. 29 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 22 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
DXB
16:00
BKK
10:25
18ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
15:00
DXB
16:45
25ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 19 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 27 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
DXB
11:10
BKK
23:40
12ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
03:55
DXB
16:10
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
รอยัลบรูไนแอร์ไลน์
รอยัลบรูไนแอร์ไลน์
DXB
00:35
BKK
04:40
28ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
15:45
DXB
23:30
31ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 3 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
DXB
14:00
BKK
04:15
14ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
04:00
DXB
16:00
12ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 4 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
DXB
16:00
BKK
12:10
21ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
04:45
DXB
16:45
12ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
DXB
12:15
BKK
18:35
6ชม. 20น.
บินตรง
BKK
22:35
DXB
05:45
7ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
DXB
15:10
BKK
13:05
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
03:55
DXB
19:00
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ดูไบ
฿ 11,298
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 11,298