ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ดีทรอยต์ Detroit Metro ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากดีทรอยต์ Detroit Metroไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 14 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 28 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
DTW
14:59
BKK
20:00
29ชม. 01น.
2 แวะพัก
BKK
16:45
DTW
22:00
53ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 55 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
DTW
02:00
BKK
04:00
26ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
14:30
DTW
21:52
31ชม. 22น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
DTW
14:01
BKK
16:15
26ชม. 14น.
2 แวะพัก
BKK
04:55
DTW
06:59
26ชม. 04น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DTW
11:55
BKK
08:50
20ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
20:10
DTW
16:58
20ชม. 48น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 28 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DTW
07:02
BKK
06:55
23ชม. 53น.
2 แวะพัก
BKK
03:25
DTW
00:16
44ชม. 51น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 25 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 9 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
DTW
11:25
BKK
05:10
41ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
18:40
DTW
06:37
35ชม. 57น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
DTW
02:08
BKK
16:10
38ชม. 02น.
2 แวะพัก
BKK
16:35
DTW
00:17
31ชม. 42น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 9 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 27 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
DTW
14:59
BKK
07:20
40ชม. 21น.
2 แวะพัก
BKK
04:50
DTW
21:52
41ชม. 02น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 5 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 20 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
DTW
01:00
BKK
01:50
24ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
14:30
DTW
19:45
29ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 5 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 26 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
DTW
14:59
BKK
05:55
38ชม. 56น.
2 แวะพัก
BKK
16:45
DTW
02:15
33ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 10 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 24 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
DTW
14:59
BKK
07:20
40ชม. 21น.
2 แวะพัก
BKK
17:45
DTW
21:52
28ชม. 07น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 54 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
DTW
02:00
BKK
13:25
35ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
14:30
DTW
21:52
31ชม. 22น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 29 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 3 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DTW
07:02
BKK
06:35
23ชม. 33น.
2 แวะพัก
BKK
14:10
DTW
00:16
34ชม. 06น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 13 ก.พ. 2018 ขากลับ: พฤ. 1 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
DTW
14:59
BKK
20:00
53ชม. 01น.
2 แวะพัก
BKK
19:55
DTW
22:00
26ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 21 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 4 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
DTW
01:00
BKK
01:50
24ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
14:30
DTW
21:54
31ชม. 24น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DTW
07:02
BKK
06:55
23ชม. 53น.
2 แวะพัก
BKK
01:45
DTW
00:31
22ชม. 46น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
DTW
02:00
BKK
13:25
35ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
22:05
DTW
04:52
30ชม. 47น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 16 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 29 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
DTW
12:50
BKK
05:55
41ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
17:45
DTW
02:15
32ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
DTW
07:02
BKK
06:35
23ชม. 33น.
2 แวะพัก
BKK
12:40
DTW
00:16
35ชม. 36น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 56 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
DTW
06:15
BKK
13:25
31ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
14:30
DTW
21:52
31ชม. 22น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ดีทรอยต์
฿ 27,653
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 27,653