ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ดัลลัส Love Field ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากดัลลัส Love Fieldไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DAL
00:00
BKK
22:15
46ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
01:50
49ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
DAL
00:00
BKK
11:00
35ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
12:13
36ชม. 13น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
DAL
00:00
BKK
04:05
28ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
08:15
32ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 25 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DAL
00:00
BKK
13:30
37ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
16:30
40ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DAL
00:00
BKK
06:05
30ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
11:45
35ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DAL
00:00
BKK
01:30
49ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
13:30
37ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 17 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
DAL
00:00
BKK
22:15
46ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
12:13
36ชม. 13น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 55 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DAL
00:00
BKK
15:20
39ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
18:28
42ชม. 28น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
DAL
00:00
BKK
04:05
28ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
08:15
32ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 57 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
DAL
00:00
BKK
11:00
35ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
16:04
40ชม. 04น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DAL
00:00
BKK
22:15
46ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
07:55
31ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
DAL
00:00
BKK
05:15
29ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
08:15
32ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DAL
00:00
BKK
06:05
30ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
11:30
59ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 31 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
DAL
00:00
BKK
07:25
31ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
01:55
25ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 50 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
DAL
00:00
BKK
04:45
28ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
09:48
33ชม. 48น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 20 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DAL
00:00
BKK
05:35
29ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
09:24
33ชม. 24น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
DAL
00:00
BKK
00:10
24ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
12:26
36ชม. 26น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DAL
00:00
BKK
16:35
40ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
21:44
45ชม. 44น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 60 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
DAL
00:00
BKK
11:00
35ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
02:48
26ชม. 48น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DAL
00:00
BKK
05:15
29ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DAL
07:57
55ชม. 57น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ดัลลัส
฿ 20,408
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 20,408