ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ดัลลัส Dallas/Ft Worth & other airports ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากดัลลัส Dallas/Ft Worth & other airportsไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 60 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DFW
00:00
BKK
05:40
29ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
10:35
34ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
DFW
00:00
BKK
04:45
28ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
15:06
39ชม. 06น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 15 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 54 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DFW
00:00
BKK
02:40
26ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
08:58
32ชม. 58น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
DFW
00:00
BKK
07:45
31ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
06:00
30ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 34 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
DFW
00:00
BKK
01:15
25ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
07:40
31ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
DFW
00:00
BKK
06:15
30ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
02:00
26ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
DFW
00:00
BKK
23:40
23ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
03:55
27ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
สิงคโปร์แอร์ไลน์
สิงคโปร์แอร์ไลน์
DFW
00:00
BKK
09:20
33ชม. 20น.
3 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
08:00
32ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DFW
00:00
BKK
15:25
39ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
15:36
39ชม. 36น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DFW
00:00
BKK
05:40
53ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
10:35
34ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DFW
00:00
BKK
07:05
55ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
09:05
33ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 26 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 59 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DFW
00:00
BKK
05:40
29ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
10:35
34ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
DFW
00:00
BKK
09:35
33ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
12:26
36ชม. 26น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DFW
00:00
BKK
06:05
30ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
20:52
44ชม. 52น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เดลต้า
เดลต้า
DFW
00:00
BKK
04:35
28ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
03:14
27ชม. 14น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
DFW
00:00
BKK
04:45
28ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
12:26
36ชม. 26น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 61 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
DFW
00:00
BKK
05:40
29ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
10:30
34ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
DFW
00:00
BKK
07:45
31ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
06:00
30ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
DFW
00:00
BKK
06:15
30ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
06:50
30ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
DFW
00:00
BKK
23:15
23ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
DFW
02:05
26ชม. 05น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ดัลลัส
฿ 20,337
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 20,337