ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ซีแอตเทิล Seattle/Tacoma Intl ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากซีแอตเทิล Seattle/Tacoma Intlไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
12:50
36ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
07:45
55ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SEA
00:00
BKK
23:40
23ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
12:17
36ชม. 17น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 30 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
SEA
00:00
BKK
22:00
22ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
18:45
18ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
10:41
34ชม. 41น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
09:46
33ชม. 46น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SEA
00:00
BKK
16:55
40ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
16:20
16ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SEA
00:00
BKK
23:50
23ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
12:17
36ชม. 17น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
12:50
36ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
04:10
52ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 27 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
12:50
36ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
04:10
52ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 52 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SEA
00:00
BKK
23:51
47ชม. 51น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
09:55
33ชม. 55น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
SEA
00:00
BKK
11:35
35ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
18:55
18ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SEA
00:00
BKK
03:30
27ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
04:13
28ชม. 13น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
11:20
35ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
11:05
35ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 24 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
SEA
00:00
BKK
22:55
22ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
18:55
18ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SEA
00:00
BKK
07:55
31ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
18:47
42ชม. 47น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
12:50
36ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
11:05
35ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 24 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 28 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
SEA
00:00
BKK
22:00
22ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
07:35
31ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SEA
00:00
BKK
04:20
28ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
00:22
24ชม. 22น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ซีแอตเทิล
฿ 18,453
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 18,453