ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ซีแอตเทิล ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากซีแอตเทิลไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
08:25
32ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
08:30
32ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 61 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SEA
00:00
BKK
03:30
27ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
20:17
44ชม. 17น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 61 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
20:45
20ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
00:00
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 22 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 33 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
SEA
00:00
BKK
00:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
18:55
18ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
17:06
41ชม. 06น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
11:46
35ชม. 46น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SEA
00:00
BKK
19:35
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
16:20
16ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 18 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 43 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
08:25
32ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
06:50
54ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SEA
00:00
BKK
04:20
28ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
10:18
34ชม. 18น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 8 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 59 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
08:25
32ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
06:50
54ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 60 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
20:45
20ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
00:00
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SEA
00:00
BKK
12:41
36ชม. 41น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
08:25
32ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
SEA
00:00
BKK
22:00
22ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
05:30
29ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 8 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 58 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
00:05
24ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เซียะเหมินแอร์ไลน์
เซียะเหมินแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
14:00
62ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
08:30
32ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SEA
00:00
BKK
23:50
23ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
06:52
30ชม. 52น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
17:06
41ชม. 06น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
09:46
33ชม. 46น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
SEA
00:00
BKK
11:35
35ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
21:10
21ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 11 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 61 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SEA
00:00
BKK
19:35
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
04:20
28ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
SEA
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
SEA
23:55
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ซีแอตเทิล
฿ 18,220
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 18,220