ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ซาอุดิอาระเบีย ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากซาอุดิอาระเบียไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 8 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
คูเวตแอร์เวย์
คูเวตแอร์เวย์
JED
22:01
BKK
16:20
18ชม. 19น.
1 แวะพัก
BKK
21:45
JED
00:30
26ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 29 ม.ค. 2018 ขากลับ: ศ. 2 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
JED
18:40
BKK
09:45
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
01:25
JED
21:10
19ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
JED
10:35
BKK
10:00
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
16:40
JED
16:50
24ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
JED
13:35
BKK
03:55
14ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
09:35
JED
06:45
21ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 13 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
รอยัลจอร์ดาเนียน
รอยัลจอร์ดาเนียน
JED
11:35
BKK
05:25
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
19:30
JED
14:35
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 21 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
บิมานบังคลาเทศแอร์ไลน์
บิมานบังคลาเทศแอร์ไลน์
JED
21:30
BKK
06:15
32ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
11:15
JED
23:30
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
JED
15:25
BKK
22:15
30ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
17:50
JED
17:55
24ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 8 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
กัลฟ์แอร์
กัลฟ์แอร์
JED
09:30
BKK
12:10
26ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
17:30
JED
20:20
26ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
JED
15:20
BKK
04:20
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
05:10
JED
16:50
11ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 2 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 20 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
JED
18:40
BKK
09:45
15ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
09:55
JED
21:10
11ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
JED
03:45
BKK
17:50
14ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
22:35
JED
10:15
11ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
รอยัลจอร์ดาเนียน
รอยัลจอร์ดาเนียน
JED
02:00
BKK
05:25
27ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
19:30
JED
14:35
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
JED
15:20
BKK
04:50
13ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
16:40
JED
04:25
11ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 6 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
JED
12:50
BKK
01:50
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
07:10
JED
05:25
22ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
รอยัลจอร์ดาเนียน
รอยัลจอร์ดาเนียน
JED
20:00
BKK
05:25
33ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
19:30
JED
14:35
19ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
JED
15:20
BKK
10:00
18ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
05:10
JED
23:50
18ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 1 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ศรีลังกาแอร์ไลน์
ศรีลังกาแอร์ไลน์
JED
15:00
BKK
21:35
30ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
09:05
JED
17:30
32ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 28 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 2 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
JED
12:50
BKK
16:25
27ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
07:10
JED
05:25
22ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 4 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
โอมานแอร์
โอมานแอร์
JED
22:40
BKK
10:00
11ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
16:40
JED
04:15
11ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 14 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
JED
12:50
BKK
01:50
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
07:10
JED
05:25
22ชม. 15น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เจดดาห์
฿ 16,369
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 16,369