ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ซานฟรานซิสโก San Francisco ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากซานฟรานซิสโก San Franciscoไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
CNX
29ชม. 10น.
2 แวะพัก
CNX
SFO
31ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 24 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 5 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
SFO
BKK
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
SFO
25ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 7 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 13 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
SFO
BKK
20ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
SFO
28ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
CNX
37ชม. 40น.
2 แวะพัก
CNX
SFO
32ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 14 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 35 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
BKK
35ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
SFO
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 30 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
BKK
39ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
SFO
33ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 13 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
BKK
35ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
SFO
28ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 31 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 15 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
SFO
BKK
19ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
SFO
20ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
BKK
40ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
SFO
33ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
BKK
36ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
SFO
21ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 12 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 22 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
BKK
22ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
SFO
28ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
BKK
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
SFO
32ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 13 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
BKK
34ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
SFO
28ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ก.ย. 2017 ขากลับ: จ. 2 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
CNX
35ชม. 25น.
1 แวะพัก
CNX
SFO
25ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
BKK
35ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
SFO
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 25 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
BKK
40ชม. 15น.
2 แวะพัก
BKK
SFO
22ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 1 ก.พ. 2018 ขากลับ: อา. 18 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
BKK
35ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
SFO
31ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 29 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
BKK
23ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
SFO
28ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 19 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
BKK
23ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
SFO
28ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 22 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 21 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SFO
BKK
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
SFO
33ชม. 30น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ซานฟรานซิสโก
฿ 15,231
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 15,630
เชียงใหม่
฿ 15,231