ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ซานดีเอโก San Diego ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากซานดีเอโก San Diegoไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: จ. 4 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SAN
15:05
BKK
17:00
25ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
16:45
SAN
23:14
30ชม. 29น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 23 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 29 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
SAN
08:54
BKK
14:05
29ชม. 11น.
2 แวะพัก
BKK
06:10
SAN
01:55
19ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
SAN
16:20
BKK
23:45
31ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
07:05
SAN
05:22
22ชม. 17น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 26 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 16 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
ANA
ANA
SAN
01:20
BKK
02:40
25ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
02:10
SAN
00:28
22ชม. 18น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 10 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
SAN
03:20
BKK
04:55
25ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
08:35
SAN
08:54
24ชม. 19น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 16 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 1 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
เอธิโอเปียนแอร์ไลน์
SAN
17:20
BKK
17:15
47ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
20:30
SAN
23:53
51ชม. 23น.
3 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 30 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SAN
02:20
BKK
05:50
27ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
20:10
SAN
02:10
30ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
SAN
05:15
BKK
06:00
24ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
03:30
SAN
01:55
22ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 20 ม.ค. 2018 ขากลับ: ส. 3 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SAN
01:19
BKK
02:55
25ชม. 36น.
2 แวะพัก
BKK
16:45
SAN
04:59
36ชม. 14น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 4 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
SAN
16:20
BKK
01:00
32ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
02:40
SAN
00:41
22ชม. 01น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 28 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 6 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
SAN
15:46
BKK
16:05
24ชม. 19น.
2 แวะพัก
BKK
06:10
SAN
01:55
19ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 25 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 14 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
ANA
ANA
SAN
03:00
BKK
03:35
24ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
19:30
SAN
00:28
28ชม. 58น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SAN
05:50
BKK
05:50
24ชม. 00น.
2 แวะพัก
BKK
18:40
SAN
02:10
31ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
SAN
16:20
BKK
16:05
23ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
02:40
SAN
05:22
26ชม. 42น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 5 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
SAN
15:30
BKK
16:00
24ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
06:10
SAN
01:55
19ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 1 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SAN
02:18
BKK
05:50
27ชม. 32น.
2 แวะพัก
BKK
18:40
SAN
02:10
31ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 5 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 13 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
SAN
15:20
BKK
17:55
26ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
01:45
SAN
03:33
25ชม. 48น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 15 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ไชน่าแอร์ไลน์
ไชน่าแอร์ไลน์
SAN
06:10
BKK
08:00
25ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
03:30
SAN
09:10
29ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SAN
15:51
BKK
05:50
37ชม. 59น.
2 แวะพัก
BKK
20:10
SAN
02:15
30ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 3 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 17 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
SAN
16:03
BKK
22:50
30ชม. 47น.
2 แวะพัก
BKK
03:25
SAN
03:30
24ชม. 05น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ซานดีเอโก
฿ 24,880
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 24,880