ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ซอลต์เลกซิตี้ Salt Lake City ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากซอลต์เลกซิตี้ Salt Lake Cityไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 11 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เดลต้า
เดลต้า
SLC
03:15
BKK
04:10
24ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
20:10
SLC
08:49
36ชม. 39น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 21 ก.พ. 2018 ขากลับ: จ. 5 มี.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SLC
03:25
BKK
05:20
25ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
04:50
SLC
07:11
26ชม. 21น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 2 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 10 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
SLC
19:57
BKK
02:00
30ชม. 03น.
2 แวะพัก
BKK
16:25
SLC
09:49
41ชม. 24น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 23 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 30 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
SLC
04:40
BKK
06:25
25ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
02:45
SLC
06:30
27ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 31 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 24 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SLC
16:05
BKK
20:00
27ชม. 55น.
2 แวะพัก
BKK
16:45
SLC
07:12
38ชม. 27น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 1 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 28 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SLC
07:20
BKK
20:00
36ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
04:50
SLC
08:02
27ชม. 12น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 26 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 5 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เดลต้า
เดลต้า
SLC
03:25
BKK
03:55
24ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
04:50
SLC
04:28
23ชม. 38น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 9 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
SLC
17:45
BKK
11:55
42ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
14:30
SLC
09:15
42ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 4 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 17 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SLC
11:30
BKK
03:05
40ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
16:45
SLC
07:12
38ชม. 27น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 1 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เดลต้า
เดลต้า
SLC
03:01
BKK
08:05
29ชม. 04น.
2 แวะพัก
BKK
17:45
SLC
06:24
36ชม. 39น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 4 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 11 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
SLC
04:40
BKK
04:45
24ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
07:05
SLC
06:30
23ชม. 25น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 27 ธ.ค. 2017 ขากลับ: จ. 8 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
SLC
18:48
BKK
11:55
41ชม. 07น.
2 แวะพัก
BKK
14:30
SLC
09:15
42ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 5 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 19 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SLC
05:10
BKK
18:00
36ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
16:45
SLC
23:23
30ชม. 38น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 6 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SLC
12:00
BKK
02:05
38ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
17:45
SLC
23:33
29ชม. 48น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 27 พ.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
SLC
17:45
BKK
08:55
39ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
14:30
SLC
09:24
42ชม. 54น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
SLC
04:40
BKK
06:25
25ชม. 45น.
2 แวะพัก
BKK
04:15
SLC
06:30
26ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 7 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SLC
05:10
BKK
18:00
36ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
17:45
SLC
01:29
31ชม. 44น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 9 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 17 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
SLC
19:57
BKK
02:00
30ชม. 03น.
2 แวะพัก
BKK
22:05
SLC
09:49
35ชม. 44น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
SLC
15:11
BKK
17:05
25ชม. 54น.
2 แวะพัก
BKK
02:40
SLC
03:36
24ชม. 56น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 8 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 14 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
SLC
15:15
BKK
02:05
34ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
16:45
SLC
23:33
30ชม. 48น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ซอลต์เลกซิตี้
฿ 25,566
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 25,566