ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก ชิคาโก O'Hare International ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากชิคาโก O'Hare Internationalไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ORD
08:50
BKK
01:10
40ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
15:20
ORD
19:40
52ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 24 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 4 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
ORD
19:55
BKK
09:25
37ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
22:35
ORD
03:40
29ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: พ. 25 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
ORD
11:35
BKK
08:15
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
02:40
ORD
21:55
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 20 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
สายการบินหลัก
สายการบินหลัก
ORD
08:15
BKK
07:10
22ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
02:50
ORD
23:00
20ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 30 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 12 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
ORD
19:20
BKK
17:50
22ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
21:15
ORD
03:45
30ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 9 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 29 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
ORD
06:30
BKK
04:55
22ชม. 25น.
1 แวะพัก
BKK
19:55
ORD
16:30
20ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 11 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 22 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
ORD
09:55
BKK
06:25
20ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
20:25
ORD
20:55
24ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 24 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เตอร์กิชแอร์ไลน์
เตอร์กิชแอร์ไลน์
ORD
17:40
BKK
22:50
29ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
17:35
ORD
01:55
32ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 10 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 30 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 52 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
ORD
15:45
BKK
12:25
20ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
03:35
ORD
22:00
42ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 8 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ORD
08:50
BKK
01:10
40ชม. 20น.
2 แวะพัก
BKK
15:20
ORD
19:40
28ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 29 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 7 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
ORD
19:55
BKK
08:10
36ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
18:40
ORD
02:35
31ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ORD
10:50
BKK
09:05
22ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
22:30
ORD
20:40
22ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 6 ก.พ. 2018 ขากลับ: พ. 21 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
ORD
19:20
BKK
18:35
23ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
07:00
ORD
03:45
20ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 18 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
ORD
11:35
BKK
07:25
19ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
02:40
ORD
21:55
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 2 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 12 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เอเชียน่าแอร์ไลน์
เอเชียน่าแอร์ไลน์
ORD
19:55
BKK
06:10
34ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
21:10
ORD
02:35
29ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ORD
10:50
BKK
09:05
22ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
15:10
ORD
20:40
29ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 16 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 23 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
โคเรียนแอร์
โคเรียนแอร์
ORD
06:30
BKK
06:20
23ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
16:45
ORD
16:30
23ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 14 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
คาเธ่ย์ แปซิฟิค
ORD
11:35
BKK
07:25
19ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
02:40
ORD
21:55
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 25 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
ไห่หนานแอร์ไลน์
ไห่หนานแอร์ไลน์
ORD
09:55
BKK
06:25
20ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
20:25
ORD
20:55
24ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
เอวาแอร์
เอวาแอร์
ORD
20:30
BKK
19:10
22ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
08:20
ORD
04:40
20ชม. 20น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

ชิคาโก
฿ 18,129
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 18,129