ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก จีน ไป กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากจีนไปกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 12 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 18 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
PVG
DMK
4ชม. 25น.
บินตรง
DMK
PVG
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
DMK
9ชม. 45น.
1 แวะพัก
DMK
PVG
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อา. 12 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 18 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
SHA
DMK
4ชม. 25น.
บินตรง
DMK
SHA
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SHA
DMK
9ชม. 45น.
1 แวะพัก
DMK
SHA
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: ส. 23 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 7 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
DMK
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
DMK
PVG
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: ส. 23 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 7 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SHA
DMK
12ชม. 15น.
1 แวะพัก
DMK
SHA
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
DMK
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
DMK
PVG
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
PVG
DMK
4ชม. 25น.
บินตรง
DMK
PVG
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อ. 17 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SHA
DMK
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
DMK
SHA
10ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 10 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
SHA
DMK
4ชม. 25น.
บินตรง
DMK
SHA
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พ. 17 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 25 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
DMK
12ชม. 05น.
1 แวะพัก
DMK
PVG
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 17 ม.ค. 2018 ขากลับ: พฤ. 25 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SHA
DMK
12ชม. 05น.
1 แวะพัก
DMK
SHA
12ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
PVG
DMK
4ชม. 20น.
บินตรง
DMK
PVG
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: พ. 11 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 20 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
SHA
DMK
4ชม. 20น.
บินตรง
DMK
SHA
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
DMK
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
DMK
PVG
13ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 7 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
DMK
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
DMK
PVG
10ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 7 ต.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 12 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SHA
DMK
13ชม. 00น.
1 แวะพัก
DMK
SHA
10ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
PVG
DMK
4ชม. 40น.
บินตรง
DMK
PVG
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 31 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SHA
DMK
4ชม. 40น.
บินตรง
DMK
SHA
4ชม. 15น.
บินตรง
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
SHA
DMK
11ชม. 50น.
1 แวะพัก
DMK
SHA
4ชม. 15น.
บินตรง
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

เซี่ยงไฮ้
เท่านั้น ฿ 9,059
เท่านั้น ฿ 9,059
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 9,059