ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก กาฐมาณฑุ Tribhuvan ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากกาฐมาณฑุ Tribhuvanไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 22 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
BKK
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
09:30
9ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 28 ส.ค. 2017 ขากลับ: อา. 3 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
00:55
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
KTM
00:00
BKK
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
10:00
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 28 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
KTM
00:00
BKK
18:10
18ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
12:40
12ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
KTM
00:00
BKK
20:45
20ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
23:10
47ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
19:30
19ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
01:15
25ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 20 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
KTM
00:00
BKK
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
11:05
35ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 26 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
BKK
00:55
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
09:30
9ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 19 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 21 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
06:20
30ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: พ. 13 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
14:10
14ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
06:20
30ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 7 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
18:20
18ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
KTM
00:00
BKK
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
10:00
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 9 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
05:00
29ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
06:20
30ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 19 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 26 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
BKK
11:10
11ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
09:30
9ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
KTM
00:00
BKK
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
03:40
27ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 3 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
KTM
00:00
BKK
19:15
19ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
23:10
47ชม. 10น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: จ. 28 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
KTM
00:00
BKK
09:30
9ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: ส. 26 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
BKK
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
09:30
9ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 13 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
KTM
00:00
BKK
18:30
18ชม. 30น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
03:40
27ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
12:55
12ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
01:15
25ชม. 15น.
2 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กาฐมาณฑุ
฿ 11,953
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 11,953