ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก กาฐมาณฑุ Tribhuvan ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากกาฐมาณฑุ Tribhuvanไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: อ. 24 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
BKK
23:00
23ชม. 00น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
08:05
8ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
11:10
11ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
09:20
9ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
KTM
00:00
BKK
18:15
18ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
10:00
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 23 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
KTM
00:00
BKK
15:35
15ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
12:40
12ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 22 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ฟลายดูไบ
ฟลายดูไบ
KTM
00:00
BKK
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
17:00
17ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 3 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 25 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
BKK
00:20
24ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
08:05
8ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 25 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 5 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
09:20
9ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: พฤ. 5 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
BKK
15:20
15ชม. 20น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
08:05
8ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 19 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 26 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 18 ส.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 25 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
BKK
00:55
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
12:40
12ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 15 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
14:35
14ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
08:05
8ชม. 05น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 15 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อ. 26 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
BKK
00:45
24ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
08:10
8ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 1 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
05:35
29ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
23:35
23ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 18 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 29 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
KTM
00:00
BKK
18:15
18ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
04:10
28ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 25 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 5 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
KTM
00:00
BKK
16:35
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
17:45
17ชม. 45น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 18 ต.ค. 2017 ขากลับ: จ. 23 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
BKK
11:10
11ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
09:30
9ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 21 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 22 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
เจ็ทแอร์เวย์
เจ็ทแอร์เวย์
KTM
00:00
BKK
17:35
17ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
13:55
13ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 17 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 31 วัน
มาลินโดแอร์
มาลินโดแอร์
KTM
00:00
BKK
18:15
18ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
10:00
10ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 12 พ.ย. 2017 ขากลับ: จ. 18 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 37 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
KTM
00:00
BKK
16:55
16ชม. 55น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
17:50
17ชม. 50น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 20 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 22 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
KTM
00:00
BKK
02:35
26ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
KTM
12:40
12ชม. 40น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กาฐมาณฑุ
฿ 10,137
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 10,137