ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก กัมพูชา ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากกัมพูชาไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: ศ. 8 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 10 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
PNH
18:30
BKK
19:40
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
02:30
PNH
03:40
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: พ. 25 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 27 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
PNH
18:30
BKK
19:40
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
02:30
PNH
03:40
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: อา. 8 ต.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 13 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
PNH
18:30
BKK
19:40
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
02:30
PNH
03:40
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: ศ. 12 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 14 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
บางกอกแอร์เวย์ส
บางกอกแอร์เวย์ส
PNH
01:10
BKK
02:20
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
03:55
PNH
05:05
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: จ. 1 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 21 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
PNH
13:30
BKK
05:15
15ชม. 45น.
1 แวะพัก
BKK
13:40
PNH
04:50
15ชม. 10น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 11 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 16 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
PNH
18:30
DMK
19:40
1ชม. 10น.
บินตรง
DMK
02:30
PNH
03:40
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: อ. 29 ส.ค. 2017 ขากลับ: พฤ. 7 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 10 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
PNH
18:30
BKK
19:40
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
02:30
PNH
03:40
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: พ. 30 ส.ค. 2017 ขากลับ: พ. 6 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
PNH
18:30
BKK
19:40
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
02:30
PNH
03:40
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: ส. 30 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 7 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
PNH
18:30
BKK
19:40
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
02:30
PNH
03:40
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: อา. 27 ส.ค. 2017 ขากลับ: อ. 29 ส.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
PNH
13:05
BKK
14:15
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
16:10
PNH
17:40
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: อ. 5 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 8 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
PNH
18:30
DMK
19:40
1ชม. 10น.
บินตรง
DMK
16:10
PNH
17:40
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: ส. 13 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 14 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
บางกอกแอร์เวย์ส
บางกอกแอร์เวย์ส
PNH
01:10
BKK
02:20
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
06:20
PNH
07:30
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: ส. 9 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
PNH
18:30
BKK
19:40
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
16:10
PNH
17:40
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: อา. 14 ม.ค. 2018 ขากลับ: จ. 15 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
บางกอกแอร์เวย์ส
บางกอกแอร์เวย์ส
PNH
01:10
BKK
02:20
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
06:20
PNH
07:30
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: อ. 12 ก.ย. 2017 ขากลับ: อ. 19 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
PNH
13:05
BKK
14:15
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
16:10
PNH
17:40
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: อา. 1 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 22 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
มาเลเซียแอร์ไลน์
มาเลเซียแอร์ไลน์
PNH
07:10
BKK
13:20
6ชม. 10น.
1 แวะพัก
BKK
02:00
PNH
13:35
11ชม. 35น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 15 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 16 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
บางกอกแอร์เวย์ส
บางกอกแอร์เวย์ส
PNH
01:10
BKK
02:20
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
06:20
PNH
07:30
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: จ. 25 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 30 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 6 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
PNH
18:30
BKK
19:40
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
16:10
PNH
17:40
1ชม. 30น.
บินตรง
ขาออก: อ. 16 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 17 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 2 วัน
บางกอกแอร์เวย์ส
บางกอกแอร์เวย์ส
PNH
01:10
BKK
02:20
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
06:20
PNH
07:30
1ชม. 10น.
บินตรง
ขาออก: พฤ. 28 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 1 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 4 วัน
ไทยแอร์เอเชีย
ไทยแอร์เอเชีย
PNH
18:30
BKK
19:40
1ชม. 10น.
บินตรง
BKK
02:30
PNH
03:40
1ชม. 10น.
บินตรง
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

พนมเปญ
฿ 2,490
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
เท่านั้น ฿ 2,623
เท่านั้น ฿ 2,490
สายการบิน รีวิวสายการบิน

9 รีวิวของผู้โดยสารที่จองเที่ยวบินจาก พนมเปญ ไป กรุงเทพฯ ให้คะแนนสายการบินเฉลี่ยที่ 9.2

โดยรวม
9.6
การขึ้นเครื่อง
9.1
ลูกเรือ
9.6
ความสะดวกสบาย
9.1
อาหาร
8.9
ความบันเทิง
8.0