ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก กลาสโกว์ ไป ประเทศไทย

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากกลาสโกว์ไปประเทศไทย

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 54 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
10:15
BKK
02:30
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
16:35
GLA
14:30
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 22 พ.ย. 2017 ขากลับ: ส. 2 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
KLM
KLM
GLA
01:00
BKK
22:05
21ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
07:15
GLA
10:35
27ชม. 20น.
1 แวะพัก
ขาออก: พ. 3 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 21 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
GLA
11:35
BKK
07:40
20ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
15:10
GLA
21:30
30ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
GLA
12:55
BKK
21:35
32ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
05:50
GLA
11:35
29ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 14 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
GLA
10:25
BKK
00:35
38ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
04:05
GLA
23:20
19ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 8 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
08:00
BKK
00:05
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
20:05
GLA
21:00
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
15:50
BKK
06:40
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
20:05
GLA
21:00
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
GLA
11:45
BKK
08:25
20ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
14:20
GLA
14:10
23ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 6 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 20 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
08:00
BKK
00:35
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
11:00
GLA
13:30
26ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 2 ก.ย. 2017 ขากลับ: ส. 23 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 22 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
GLA
11:45
BKK
08:25
20ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
16:35
GLA
13:05
20ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
08:00
BKK
00:35
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
21:00
GLA
21:00
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: อา. 3 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 17 ก.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
GLA
12:45
BKK
23:10
34ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
16:35
GLA
13:05
20ชม. 30น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 29 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 11 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
09:00
BKK
09:50
24ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
20:05
GLA
13:30
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 19 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
GLA
03:05
BKK
00:35
21ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
04:05
GLA
00:05
20ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: จ. 30 ต.ค. 2017 ขากลับ: อา. 12 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
16:50
BKK
07:40
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
04:30
GLA
21:00
16ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 5 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 17 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
GLA
11:35
BKK
07:40
20ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
20:55
GLA
21:30
24ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 9 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 4 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 27 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
15:50
BKK
06:40
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
20:05
GLA
13:30
17ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 6 ม.ค. 2018 ขากลับ: พ. 17 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 12 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
GLA
10:20
BKK
20:55
34ชม. 35น.
2 แวะพัก
BKK
20:55
GLA
21:30
24ชม. 35น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 17 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 13 วัน
KLM
KLM
GLA
11:25
BKK
21:15
33ชม. 50น.
2 แวะพัก
BKK
07:15
GLA
23:55
16ชม. 40น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 13 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
17:35
BKK
09:15
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
05:55
GLA
21:50
15ชม. 55น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กลาสโกว์
฿ 19,025
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 19,025