ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดจาก กลาสโกว์ ไป กรุงเทพฯ

ขาออก
ขากลับ
1 ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
18 ปีขึ้นไป
ผู้เยาว์
12-17 ปี
เด็ก
2-11 ปี
เด็กเล็ก (นั่งต่างหาก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
เด็กเล็ก (นั่งตัก)
ต่ำกว่า 2 ขวบ
ราคาที่แสดงในแต่ละเที่ยวบินเป็นราคาเฉลี่ยสำหรับทุกผู้โดยสารรวมถึงทารก
เปรียบเทียบกับ KAYAK ทั้งหมด | ไม่เลือก
ดูต้นทาง:
ดูจุดหมายปลายทาง:

วันเดินทางที่ปรับเปลี่ยนได้? นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่ถูกพบใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา...

จองเที่ยวบินราคาประหยัดจากกลาสโกว์ไปกรุงเทพฯ

(ไป-กลับ)
ขาออก: พ. 6 ก.ย. 2017 ขากลับ: อา. 29 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 54 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
00:00
BKK
16:15
16ชม. 15น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
21:55
21ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 21 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 8 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
GLA
00:00
BKK
20:40
20ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
23:50
23ชม. 50น.
2 แวะพัก
ขาออก: อา. 31 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 19 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
GLA
00:00
BKK
17:05
17ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
11:05
35ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 4 ม.ค. 2018 ขากลับ: ศ. 19 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 16 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
GLA
00:00
BKK
20:25
20ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
23:40
23ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 21 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 13 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 24 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
GLA
00:00
BKK
14:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
23:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 29 ธ.ค. 2017 ขากลับ: อา. 14 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
GLA
00:00
BKK
14:10
38ชม. 10น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
19:15
19ชม. 15น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 8 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 19 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
00:00
BKK
16:05
16ชม. 05น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
00:55
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 16 พ.ย. 2017 ขากลับ: อา. 26 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 11 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
00:00
BKK
14:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
00:55
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 1 ม.ค. 2018 ขากลับ: อ. 30 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 30 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
GLA
00:00
BKK
20:05
20ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
00:05
24ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: อ. 6 ก.พ. 2018 ขากลับ: อ. 20 ก.พ. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
00:00
BKK
16:35
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
02:30
26ชม. 30น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 1 ม.ค. 2018 ขากลับ: อา. 28 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
GLA
00:00
BKK
18:30
18ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
06:20
30ชม. 20น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 15 พ.ย. 2017 ขากลับ: อ. 12 ธ.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 28 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
00:00
BKK
16:35
16ชม. 35น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
00:00
24ชม. 00น.
1 แวะพัก
ขาออก: จ. 1 ม.ค. 2018 ขากลับ: ศ. 26 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 26 วัน
เอทิฮัดแอร์เวย์
เอทิฮัดแอร์เวย์
GLA
00:00
BKK
20:05
20ชม. 05น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
00:05
24ชม. 05น.
2 แวะพัก
ขาออก: พ. 3 ม.ค. 2018 ขากลับ: ศ. 19 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 17 วัน
กาตาร์แอร์เวย์
กาตาร์แอร์เวย์
GLA
00:00
BKK
20:25
20ชม. 25น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
23:40
23ชม. 40น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 14 ต.ค. 2017 ขากลับ: ส. 28 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 15 วัน
แอร์ฟร้านซ์
แอร์ฟร้านซ์
GLA
00:00
BKK
08:40
32ชม. 40น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
05:45
29ชม. 45น.
2 แวะพัก
ขาออก: ส. 23 ก.ย. 2017 ขากลับ: ศ. 13 ต.ค. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
00:00
BKK
15:40
15ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
15:55
15ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: พ. 10 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 20 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
GLA
00:00
BKK
14:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
23:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
ขาออก: ส. 30 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ศ. 19 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 21 วัน
ฟินแอร์
ฟินแอร์
GLA
00:00
BKK
21:30
21ชม. 30น.
2 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
20:00
20ชม. 00น.
2 แวะพัก
ขาออก: พฤ. 9 พ.ย. 2017 ขากลับ: พ. 22 พ.ย. 2017 ช่วงเวลาเดินทาง 14 วัน
เอมิเรตส์
เอมิเรตส์
GLA
00:00
BKK
22:40
22ชม. 40น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
00:55
24ชม. 55น.
1 แวะพัก
ขาออก: ศ. 22 ธ.ค. 2017 ขากลับ: ส. 13 ม.ค. 2018 ช่วงเวลาเดินทาง 23 วัน
หลายสายการบิน
หลายสายการบิน
GLA
00:00
BKK
14:50
14ชม. 50น.
1 แวะพัก
BKK
00:00
GLA
23:25
23ชม. 25น.
1 แวะพัก
* ราคานี้คือราคาต่อคนและตั๋ว และรวมค่าธรรมเนียมภาษีทั้งหมดใน THB
เราพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ราคาและค่าธรรมเนียมที่แม่นยำที่สุด อย่างไรก็ตาม ราคาและค่าธรรมเนียมไม่สามารถรับประกันได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายที่เราไม่สามารถควบคุมได้
สนามบิน
จุดเริ่มต้น

กลาสโกว์
฿ 19,025
จุดหมาย

กรุงเทพฯ
฿ 19,025